Beeld: Webredactie AOb

AOb verbaasd over nee van minister

Onderwijsminister Slob wil niet zoeken naar meer geld voor het onderwijs, zegt hij tot verbazing van de AOb in het Algemeen Dagblad (AD). “We moeten nog in gesprek, maar de uitkomst staat vast. Vreemd”, aldus AOb-bestuurder Eugenie Stolk.

“Nog voor er een gesprek met de onderwijsorganisaties is geweest, weet minister Slob het antwoord al. Het regeerakkoord is in beton gegoten en er komt geen cent bij.” Eugenie Stolk, dagelijks bestuurder primair onderwijs van de AOb, is verbaasd over de harde opstelling van het kabinet Rutte III, dat zelf zegt dat ze breed draagvlak zoekt en met oplossingen wil komen. Stolk: “Ook leraren willen vertrouwen hebben in de toekomst, maar hebben te maken met een laag salaris en een hoge werkdruk. Alle feiten daarvoor liggen op tafel. Nu is het tijd om te handelen en zo een lerarentekort te voorkomen.”

Gesprek

In het AD zei Slob dat ‘leraren op de eerste rij zaten’ bij het verdelen van geld en niet op meer hoeven te rekenen. “We gaan samen met al onze partners in het PO-front dat gesprek dinsdag wel aan, maar het wordt erg moeizaam als de minister geen enkele ruimte biedt of wat creatiever naar de problemen wil kijken”, zegt AOb-bestuurder Stolk. In het PO-front zijn alle vakbonden, schoolleiders, besturen en PO in Actie verenigd.

”Gooi de deur niet dicht, minister, maar kom met een deltaplan, een meerjaren-investeringsagenda. Voor de hele onderwijssector.”

Wat de AOb betreft moet het kabinet om te beginnen erkennen dat we te maken krijgen met een fors lerarentekort en dat de lage salarissen daarbij een rol spelen. “In ons Salarisplan zeggen wij al dat we begrijpen dat niet op dag één van een nieuw kabinet er 900 miljoen euro vrijkomt voor het gelijktrekken van de salarissen met het voortgezet onderwijs. Maar wel moeten afspraken mogelijk zijn om dat in een aantal jaren te realiseren. Gooi de deur niet dicht, minister, maar kom met een deltaplan, een meerjaren-investeringsagenda. Voor de hele onderwijssector.”

Verminderen werkdruk

Voor het verminderen van de werkdruk trekt het kabinet wel 430 miljoen euro uit, maar pas helemaal aan het einde van de regeerperiode. “Dat naar voren halen, is ook een duidelijk signaal dat het kabinet de problemen serieus neemt.” Stolk wijst er op dat het kabinet keuzes maakt die niemand begrijpt. “Op basis van vage gedachten worden de belastingtarieven voor bedrijven – die al laag zijn – nog verder versoepeld. Maar voor een sterke publieke dienstverlening, zoals het onderwijs, is niets meer mogelijk. Dit kabinet zou de burgers meer vertrouwen in de toekomst geven als zorg, politie en onderwijs de kans krijgen om hun werk goed te doen. En investeren in onderwijs is hard nodig. Als het aardgas op is, is kennis onze enige grondstof.”

Lees op de website van het Algemeen Dagblad het interview met minister Slob.

Meer nieuws