Ultimatum

Op 30 en 31 januari 2020 roepen we alle leden uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs op om het werk neer te leggen. Dat doen we voor onze leerlingen, voor het onderwijs en de toekomst van ons land.

Op 18 december 2019 stuurden we ons ultimatum naar de minister-president. Lees de hele brief.

Samengevat

We staken twee dagen in de sectoren po, vo en so: het funderend onderwijs in ons land. Onze eisen zijn helder.

In het basis- en speciaal onderwijs staken we voor:

  • 90 miljoen euro structureel om het carrièreperspectief van het onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders te verbeteren
  • 560 miljoen euro structureel om de loonkloof van het primair onderwijs met het voortgezet onderwijs te dichten
  • Een salarisverhoging van 1,25 procent elk jaar, bovenop de normale loonruimte, om de achterstand die er door de nullijn is ontstaan in te halen.

In het voortgezet onderwijs staken we voor:

  • 80 miljoen euro structureel om de carrièreperspectieven voor oop’ers te verbeteren
  • 675 miljoen euro structureel om het aantal lesuren stapsgewijs te verlagen naar 20 uur
  • 246 miljoen euro structureel voor een grotere doorstroom van leraren van de LB-schaal naar de hogere LC-salarisschaal
  • 1,25 procent loonsverhoging bovenop de normale loonruimte zodat leraren en onderwijsondersteuners een inhaalslag kunnen maken