Tour of Academics

For English click here

Onbegrijpelijk: je levert kwalitatief goed onderzoek, je studenten lopen met je weg, je collega’s zijn blij met je en tóch moet je weg. Al jaren is het inzetten van tijdelijke contracten het standaard personeelsbeleid in de academische wereld.

Het is verspilling van waardevol talent, het verhoogt de toch al abnormaal hoge werkdruk, wakkert onderlinge strijd aan en zorgt voor sociale onveiligheid. Talentvol personeel wordt keer op keer weggestuurd waardoor ze noodgedwongen als nomaden moeten rondtrekken van universiteit naar universiteit.

Opening Academisch Jaar: Tour mee op 31 augustus

Tijdens de opening van het Academisch Jaar fietsen we de Tour of Academics tussen universiteiten. Fiets een deel van de route mee of zwaai je weggestuurde collega’s uit. Kom in beweging omdat je jezelf gedwongen ziet om (weer) naar een volgende tijdelijke aanstelling te gaan of om je collega’s met tijdelijke aanstellingen te steunen.

Samen met WOinActie en de FNV gaan we voor het échte erkennen en waarderen van het universitaire personeel!

Meld je aan

Uiteraard zijn we ons bewust van de maatregelen rondom het coronavirus en houden we hier rekening mee op alle locaties en tijdens de fietstocht.

De fietsroutes

De fietsroutes worden gemaakt met de ANWB fietsroutes. Deelnemers krijgen de route toegestuurd via de mail.

(Wijzigingen voorbehouden)

  • Amsterdam (Nieuwe Achtergracht 170) – Utrecht (Domplein) – vertrek om 10.00 uur Klik hier voor de route:
  • Nijmegen (vanaf de Aula op de campus, Comeniuslaan 2) – Wageningen (Droevendaalsesteeg) – vertrek om 14.00 uur. Klik hier voor de route.
  • Leiden (Pieterskerkhof) – Delft (TU Delft aula Mekelweg) – Rotterdam (Burgemeester Oudlaan 50) – vertrek vanaf Leiden om 10.30 uur, vertrek vanaf Delft om 12.30 uur. Klik hier voor de route.
  • Rondje Groningen langs faculteiten (Academiegebouw) – vertrek om 12.00 uur. Klik hier voor de route.

Informatie van de NS over reizen met de fiets in de trein vind je hier .

 

Tour of Academics

Unintelligible: you deliver quality research, your students love you, your colleagues want you to stay and yet you have to leave. For years the use of temporary contracts has been the standard personnel policy in the academic world. It’s a waste of valuable talent, it increases the already abnormally high work pressure, fuels mutual competition and creates social insecurity. Talented staff are sent away time and again, forcing them to travel from university to university like nomads.

Opening Academic Year: cycling tour on 31 August

During the opening of the Academic Year we cycle the ‘Tour of Academics’ between universities. Cycle a part of the route or wave your dismissed colleagues goodbye. Get moving because you’re forced to go (again) to the next temporary appointment or to support your colleagues with temporary appointments.

Together with WOinActie and FNV we’ll fight for the real recognition and appreciation of university staff!

Of course we will follow the guidelines regarding the coronavirus at all locations and during the bikingtour.
Sign up