We zijn op de helft

Het demissionaire kabinet steekt 500 miljoen euro in het verminderen van de loonkloof tussen po en vo. Het is een goede eerste stap naar een hoger salaris voor het onderwijspersoneel in het primair onderwijs. Iets waar we jarenlang voor hebben geknokt en gestaakt. Het Malieveld stond vol. Net als het Zuiderpark.

Actievoeren helpt. Daarom staat de AOb stil bij dit behaalde succes en sturen we deze week naar alle scholen in het primair onderwijs een halve taart. We zijn op de helft. Stakers, bedankt!

Deel je foto

Deel de foto’s van het taartmoment op Facebook met de hashtag #actievoerenloont. En tag de AOb (@AOb.nl) en jouw collega’s zodat we allemaal mee kunnen genieten. En misschien zie je jezelf wel terug in een volgend filmpje.

Samen staan we sterk

De 500 miljoen euro is nog maar een begin. We zijn er nog niet. De loonkloof tussen het po en vo moet permanent worden gedicht. We gaan door met actievoeren. Je ziet dat het loont. Help mee om de loonkloof te dichten. Samen staan we sterk.
Dicht de loonkloof, word lid van de AOb

Wat eraan vooraf ging

Van prikactie tot mega-demo. Personeel in het primair onderwijs beklom afgelopen jaar de barricades voor een beter salaris en lagere werkdruk.

27.6.17: Prikactie

Veel schoolpleinen zijn verlaten tijdens de landelijke prikactie vlak voor de zomer van 2017. Basisscholen blijven ‘s ochtends het eerste uur gesloten. Naar schatting doet 95 procent van hen mee.

30.8.17: Formatie

Tijdens de formatie zegt de VVD ‘een substantieel bedrag’ toe voor leraren in het basisonderwijs. De PvdA dreigt anders uit het demissionair kabinet te stappen.

Landelijke staking in het Zuiderpark op 5 oktober 2017.

5.10.17: Landelijke staking I

Meer dan 60.000 leraren trotseren slechte weersverwachtingen en reizen per bus en trein naar het Zuiderpark in Den Haag.

10.10.17: Regeerakkoord

Het kabinet belooft 270 miljoen voor betere lerarensalarissen in het basisonderwijs, onder voorwaarde dat de bovenwettelijke uitkeringen worden afgebouwd. Het kabinet trekt 430 miljoen uit tegen werkdruk, maar substantiële bedragen komen pas vrij na jaren.

07.11.17: Ultimatum

Het PO-front stelt een ultimatum aan Onderwijsminister Arie Slob: kom alsnog met de geëiste 1,4 miljard dat is 900 miljoen voor de salarissen en 500 miljoen tegen de werkdruk anders volgt een nieuwe, landelijke staking.

Minister Arie Slob tijdens de meet-up in Amsterdam.

Minister Arie Slob tijdens de meet-up in Amsterdam.

29.11.17: Meet-up

Minister Slob komt tijdens een live gestreamde meet-up sceptische leraren onder ogen en beantwoordt vragen. Moedig, maar Slob laat weten dat hij de geëiste 1,4 miljoen niet heeft en dat hij het ultimatum naast zich zal neerleggen.

12.12.17: Landelijke staking II

Het gros van de basisscholen is gesloten. Overal in het land zijn protestbijeenkomsten en ludieke acties: van yoga-sessies tot hardlopen.

9.2.18: Werkdrukakkoord

Het kabinet en het PO-front sluiten een akkoord: een deel van het geld voor het verlagen van de werkdruk komt eerder beschikbaar. Voor betere salarissen moet het kabinet nog altijd honderden miljoenen bijleggen, vindt het PO-front.

14.2.18: Regiostaking I

Friesland, Groningen en Drenthe gaan plat. Het gros van de scholen is dicht en duizenden leraren komen naar de actiebijeenkomst in de Groninger Suikerfabriek.

14.3.18: Regiostaking II

15.000 leraren en andere personeelsleden uit het primair onderwijs in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland lopen een protestmars in Amsterdam. Een paar uur later praat de Tweede Kamer weer over het lerarentekort. Minister Slob houdt voet bij stuk: er komen geen nieuwe investeringen bij.

13.4.18: Regiostaking III

Het overgrote deel van de basisscholen in Brabant en Limburg blijft dicht tijdens de derde regionale staking. Zeker 3500 stakers komen in Eindhoven en Sittard bij elkaar.

30.5.18: Regiostaking IV

In Deventer is de locatie van de vierde estafettestaking in Overijssel en Gelderland. Duizenden leraren, ondersteuners en schoolleiders laten er geen twijfel over bestaan: we moeten dóórgaan.

6.6.18: Cao-akkoord

Werkgevers en vakbonden hebben een cao-akkoord bereikt waarin de 270 miljoen van het kabinet wordt ingezet. Omdat de loonkloof met het voortgezet onderwijs nog niet is gedicht worden ook nieuwe acties aangekondigd.

12.9.18: Regiostaking V

Zuid-Holland en Zeeland gaan staken, een kleine week voor Prinsjesdag.

15.03.19: Landelijke staking Malieveld

Maar liefst 40 duizend actievoerders uit alle sectoren kwamen naar een modderig Malieveld om te tonen hoe desastreus het uitblijven van investeringen in het onderwijs uitpakt.

06.11.19: Staking primair en voortgezet onderwijs

De scholen voor primair en voortgezet onderwijs gingen wederom dicht. Er waren manifestaties in het hele land. Het leverde zowel in de landelijke als in de regionale media veel aandacht op voor de noodzaak te investeren in het onderwijs.

30.01.20 en 31.01.20: Tweedaagse staking 

Scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs blijven dicht. Het ging om zo’n 4200 scholen in totaal. In het hele land waren marsen en manifestaties. In Amsterdam stond de Dam vol en in Rotterdam de Kuip.