Vechten voor je schaal

‘De vergeefse pogingen om in een hogere salarisschaal te komen zijn frustrerend en demotiverend’

Het Onderwijsblad deed een half jaar lang onderzoek naar hogere inschaling. Meer dan 1500 mensen die werken in het onderwijs reageerden op een oproep om ervaringen te delen. Talloze vergeefse pogingen om in een hogere salarisschaal te komen werden gedeeld. Deze pogingen zijn frustrerend en demotiverend, met een burn-out, vertrek naar andere scholen of zelfs afscheid van het onderwijs als gevolg.

ACHT REDENEN WAAROM KLIMMEN NIET LUKT

  • De voorwaarden om in een hogere schaal te komen, zijn onduidelijk
  • Het proces duurt vaak lang en is slopend
  • De gelegenheid tot klimmen doet zich zelden voor
  • Redenen voor afwijzing zijn vaag
  • De procedure zet kwaad bloed tussen collega’s
  • Assertiviteit is belangrijker dan kwaliteit
  • Personeel verliest de motivatie om een stap extra te zetten
  • Een mislukte klimpoging leidt soms tot burn-out of vertrek

Ruim 70 procent van de deelnemers*Van de leraren die ervaringen deelden werkt 44 procent in het voortgezet onderwijs, 29 procent in mbo en 23 procent in primair onderwijs. Daarnaast deden bijna vierhonderd onderwijsondersteuners en vijftig leidinggevenden mee. aan het onderzoek is leraar, de rest werkt als onderwijsondersteunend personeel. 

TIPS VOOR EEN HOGERE SALARISSCHAAL

Hier vind je tien suggesties om er samen met je werkgever uit te komen. Onderstaand filmpje laat er vier zien.

VOORBEELDEN VOOR BEZWAAR AANTEKENEN

Werk je in het po, vo of mbo en kom je er niet uit met je werkgever? Dan kun je terecht bij de Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering. In deze bezwaarprocedure moet je binnen zes weken na “het besluit” van je leidinggevende bezwaar maken tegen de waardering van je functie.

Taken worden vaak gedurende de jaren uitgebreid en zwaarder, tot de verhouding tussen functie en loon scheef gaat lopen

Een leerlingbegeleider uit het vo vraagt zich af: “Ik heb in mijn ogen nooit een formeel besluit van mijn werkgever ontvangen over mijn functiewaardering. Je taken worden vaak gedurende de jaren uitgebreid en zwaarder, tot je op een punt komt dat de verhouding tussen je functie en loon scheef gaat lopen.”

Wanneer de functieverzwaring sluipend plaats vindt, adviseert Roelf van der Ploeg, fuwa-expert en bestuurder bij de AOb, om een formeel besluit als het ware af te dwingen. Er zijn dan twee routes:

Voorbeeld 1: Je functie is al beschreven en gewaardeerd
Ga het gesprek aan en stuur vervolgens een email in de trant van: ‘Hierbij het verzoek mij te plaatsen in de functie van … (in te vullen) aangezien dit, gezien mijn werkzaamheden, de meest passende functie is.’

Voorbeeld 2: Je functie is nog niet beschreven en gewaardeerd
Ga het gesprek aan en stuur daarna een email in de trant van: ‘Zoals aangekondigd in het het gesprek hierbij het formele verzoek om mijn functie opnieuw te beschrijven en te waarderen.’

Als het goed leveren beide routes een schriftelijke antwoord op van je werkgever. Met dit formele besluit kun je binnen zes weken naar de bezwarencommissie te stappen.

Hulp nodig? Word lid van de AOb De vakbond kan je bijstaan.

 

PUBLICATIES VECHTEN VOOR JE SCHAAL

7 maart 2023 – Waarom lukt het veel werkgevers niet om hun personeel naar wens of naar behoren te betalen? Lees: de strijd om hogere schaal zet ook leidinggevenden klem. Ook een rector die wel duidelijkheid schept, komt aan het woord.

27 januari 2023Tien tips om in een hogere salarisschaal te komen

9 januari 2023 Vechten voor je schaal is het coverartikel Onderwijsblad, AOb-leden krijgen het blad in de bus. De reacties van werkgeversorganisaties staan online.

9 december 2022 Onderwijspersoneel krijgt vaak dezelfde redenen te horen waarom een hogere schaal niet mogelijk is. Check de zes meest gehoorde smoesjes en waarom dit vaak non-argumenten betreft.

6 december 2022 De snelste en meest succesvolle manier om in een hogere schaal te komen, is door te wisselen van school. Lees de achtergrond en interviews.

19 september 2022 Hbo-docent Diana Wittendorp was vastberaden, knokte zich naar een hogere schaal en hielp daarmee ook collega’s. Check: “Wees niet bang.”

1 november 2022 Bijna duizend getuigenissen van pogingen om te klimmen, in alle onderwijssectoren, schetsen een beeld van willekeur, traineren en vriendjespolitiek. De eerste resultaten van het Onderwijsblad-onderzoek op een rij.

8 november 2022 Leerkracht en AOb-bestuurder Simone Fomenko blogt over haar traject naar een hogere schaal en hoe ze een strijd met haar leidinggevende wist te voorkomen.

16 november 2022 In het primair onderwijs blijkt dat fuwasys – het door de overheid gehanteerde functiewaarderingssysteem op inhoud wel klopt, maar dat de uitvoering niet altijd goed gaat.

21 november 2022 Veel logopedisten in het onderwijs zijn ontevreden over hun inschaling. In het jarenlange traject waarin hun functie werd herzien, voelen zij zich niet serieus genomen.

WEBINARS FUNCTIEWAARDERING

In het najaar van 2022 organiseerde de AOb acht webinars over functiewaardering. AOb-leden kregen uitleg en tips over wat te doen wanneer je denkt dat je te laag bent ingeschaald. Voor 2023 staan ook activiteiten rond inschaling op de planning.

Word lid en volg gratis AOb-webinars!