Vechten voor je schaal

‘De vergeefse pogingen om in een hogere salarisschaal te komen zijn frustrerend en demotiverend’

Het Onderwijsblad doet sinds september 2022 onderzoek naar hogere inschaling. Meer dan 1500 mensen die werken in het onderwijs reageerden op een oproep om ervaringen te delen. De talloze vergeefse pogingen om in een hogere salarisschaal te komen blijken frustrerend en demotiverend. Met een burn-out, vertrek naar andere scholen of zelfs afscheid van het onderwijs als gevolg.

Conclusies uit de ervaringen van onderwijspersoneel:

 • De voorwaarden om in een hogere schaal te komen, zijn onduidelijk
 • Het proces duurt vaak lang en is slopend
 • De gelegenheid tot klimmen doet zich zelden voor
 • Redenen voor afwijzing zijn vaag
 • De procedure zet kwaad bloed tussen collega’s
 • Assertiviteit is belangrijker dan kwaliteit
 • Personeel verliest de motivatie om een stap extra te zetten
 • Een mislukte klimpoging leidt soms tot burn-out of vertrek

Ruim 70 procent van de deelnemers*Van de leraren die ervaringen deelden werkt 44 procent in het voortgezet onderwijs, 29 procent in mbo en 23 procent in primair onderwijs. Daarnaast deden bijna vierhonderd onderwijsondersteuners en vijftig leidinggevenden mee. aan het onderzoek is leraar, de rest werkt als onderwijsondersteunend personeel. 

 

 

TIPS OM EEN SCHAAL HOGER TE KOMEN

 1. Pak door
  Denk je dat je in een te lage salarisschaal zit? Laat het niet liggen. Als het blijft zeuren, verstoort dat de arbeidsrelatie. Dus: ga het gesprek aan, stuur een mail.
 2. Weet waar je recht op hebt
  Verdiep je in het functiehuis van jouw werkgever: welke verantwoordelijkheden horen bij een functie en met welke salarisschaal wordt die gewaardeerd. En check of jij in de juiste schaal zit. Heeft jouw werkgever geen functiehuis (of ‘bouwwerk’) vraag dan waar en hoe je functie is beschreven en gewaardeerd. Vergelijk deze tekst met jouw werk in de praktijk.
 3. Onderbouw je argumenten
  Veel uren maken, een master op zak of veel verschillende taken? Dit geeft geen garantie op een hogere schaal. Het gaat om de verantwoordelijkheden die je hebt en of die een structureel en substantieel onderdeel van je werk zijn. Kom met scherpe voorbeelden van werkzaamheden.
 4. Oefen het gesprek
  Dat kan voor de spiegel thuis, maar nog liever met iemand die je wat tegengas kan geven. Hoe beter voorbereid je het gesprek ingaat, hoe zelfverzekerder je je voelt.
 5. Laat afspraken altijd schriftelijk bevestigen
  Ook een mondelinge afspraak kan rechtsgeldig zijn. Vraag dan per mail om een bevestiging. Iets als: ‘Als ik het goed heb begrepen, hebben we dit en dit besproken, klopt dat?’ Hiermee voorkom je ruis en heb je, mocht het nodig zijn, ook bewijs van de gemaakte afspraken.
 6. Vermijd valkuilen
  ‘Er is geen budget’, zeggen leidinggevenden bijvoorbeeld, of ‘Je moet je eerst bewijzen’. Allemaal kul. Als je het werk doet dat bij die hogere schaal hoort, dan moet je werkgever er naar betalen. (Zie ook ‘Herken de smoesjes‘)
 7. Hou het zakelijk
  Zie een eventuele afwijzing als een zakelijk verschil van mening tussen jou en je werkgever. Hoe lastig misschien ook, hou emoties erbuiten en probeer er met afstand naar te kijken. Dan kun je een bezwaarprocedure* ingaan of je erbij neer leggen, zonder dat het de werkrelatie belast.
 8. Schakel hulp in
  Vraag advies van de AOb. De juridische dienst kan checken of je juist ben ingeschaald en je bijstaan wanneer het onverhoopt een juridisch conflict wordt. Je moet wel lid zijn van de vakbond hulp te kunnen inschakelen. Lees alle voordelen van een lidmaatschap.
 9. Werk samen
  Zoek hulp bij collega’s: vaak ben je niet de enige en samen sta je sterker. De AOb heeft bijvoorbeeld voor een groep onderwijsassistenten een hogere inschaling voor elkaar gekregen.
 10. Hou vol
  De aanhouder wint, al is daar soms een bezwaarprocedure* voor nodig. Als je niets probeert, krijg je zeker niets.

*Bij de Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO kun je terecht wanneer je er met je werkgever niet uitkomt. Wel moet je er binnen zes weken na “het besluit” bezwaar maken. Dit roept vragen op bij onderwijspersoneel .

Je taken worden vaak gedurende de jaren uitgebreid en zwaarder, tot je op een punt komt dat de verhouding tussen je functie en loon scheef gaat lopen

Zo vraagt een leerlingbegeleider uit het vmbo zich af: “Ik heb in mijn ogen nooit een formeel besluit van mijn werkgever ontvangen. Je taken worden vaak gedurende de jaren uitgebreid en zwaarder, tot je op een punt komt dat de verhouding tussen je functie en loon scheef gaat lopen.”

Formeel besluit

Wanneer de functieverzwaring sluipend plaatsvindt, adviseert Roelf van der Ploeg, fuwa-expert en bestuurder bij de AOb, om een formeel besluit als het ware af te dwingen. Er zijn dan twee routes:

1. Jouw functie is al beschreven en gewaardeerd
Ga het gesprek aan en stuur vervolgens een mailtje in de trant van: ‘Hierbij het verzoek mij te plaatsen in de functie van … (in te vullen) aangezien dit gezien mijn werkzaamheden de meest passende functie is.’

2. Je functie is nog niet beschreven en gewaardeerd
Ga het gesprek aan en stuur vervolgens een mailtje in de trant van: Zoals aangekondigd in het het gesprek hierbij het formele verzoek om mijn functie opnieuw te beschrijven en te waarderen.

Als het goed leveren beide routes een schriftelijke antwoord op van je werkgever. Met dit formele besluit kun je binnen zes weken naar de bezwarencommissie te stappen.

Ook hier geldt: kom je er niet uit? Word lid van de AOb! De vakbond kan je bijstaan.

 

EERDERE PUBLICATIES

9 januari 2023 Vechten voor je schaal – coverartikel Onderwijsblad. Lees de reacties van werkgeversorganisaties op het onderzoek.

9 december 2022 Onderwijspersoneel krijgt vaak dezelfde redenen te horen waarom een hogere schaal niet mogelijk is. Check de zes meest gehoorde smoesjes en waarom dit vaak non-argumenten betreft.

6 december 2022 De snelste en meest succesvolle manier om in een hogere schaal te komen, is wisselen van school.

19 september 2022 Hbo-docent Diana Wittendorp was vastberaden, knokte zich naar een hogere schaal en hielp daarmee ook collega’s. “Wees niet bang.”

1 november 2022 Bijna duizend getuigenissen van pogingen om te klimmen, in alle onderwijssectoren, schetsen een beeld van willekeur, traineren en vriendjespolitiek. De eerste resultaten van het Onderwijsblad-onderzoek op een rij.

8 november 2022 Leerkracht en AOb-bestuurder Simone Fomenko blogt over haar traject naar een hogere schaal en hoe ze een strijd met haar leidinggevende wist te voorkomen.

16 november 2022 In het primair onderwijs blijkt dat fuwasys op inhoud wel klopt, maar dat de uitvoering niet altijd goed gaat.

21 november 2022 Veel logopedisten in het onderwijs zijn ontevreden over hun inschaling. In het jarenlange traject waarin hun functie werd herzien, voelen zij zich niet serieus genomen.

In het najaar van 2022 organiseerde de AOb acht webinars over functiewaardering. AOb-leden kregen uitleg en tips over wat te doen wanneer je denkt dat je te laag bent ingeschaald. Voor 2023 staan ook activiteiten rond inschaling op de planning.

Word lid en volg gratis AOb-webinars!