Tips voor een soepele start

Docente Leonie Verweij gaf tien jaar les in de bovenbouw en is nu invaller bij stichting Robijn voor basisonderwijs in Nieuwegein. Samen met Elise Luiten heeft ze onderwijsadviesbureau Docenttalent en schreef ze het boek Talent voor de klas. Negen tips om het schooljaar goed te beginnen. 1. Regels

  “Voorspelbaarheid is belangrijk. Maak duidelijk wat je verwacht. Ik deed dat vaak door in het begin samen met de klas regels op te stellen. Niet teveel, stel bijvoorbeeld vijf regels op waar iedereen zich aan moet houden. Die regels schreef ik op en de kinderen ondertekenden dat of zetten een vingerafdruk. Leef ze vervolgens gezamenlijk na.”

 2. Routines

  “Ik dacht na over hoe ik met de klas naar de gymzaal zou lopen. Dan wil ik dat iedereen in een rij gaat klaarstaan. In het begin kost het veel tijd, maar later bespaart het tijd als er een vast ritme voor is. Zoiets kun je ook bedenken met materialen uit kasten halen. Wat ligt waar en je kunt bijvoorbeeld een materiaalbeheerder aanstellen.”

 3. Looproutes

  “Wanneer je weet welk lokaal je hebt, kun je goede looproutes bedenken. Dat heeft te maken met de inrichting. Bedenk of je de klas in groepjes wilt zetten of juist twee-aan-twee.”

 4. Materialen

  “Zorg dat je de eerste schooldag de schriften klaar hebt liggen met daarop de namen en zorg ervoor dat alle andere materialen, zoals mappen, pennen en gummen op orde zijn.”

 5. Namen

  “De namen moet je zo snel mogelijk kennen. Dit kun je doen door de pasfoto’s van de leerlingen al eens te bekijken. Om namen te onthouden is het leuk om een persoonlijke eigenschap bij de kinderen te bedenken.”

 6. Sfeer

  “Investeer vanaf dag één in veiligheid en sfeer. Iedereen is zes weken uit de klassamenstelling geweest. Als je vanaf het begin laat weten wat je verwacht, dan is dat voor de rest van het schooljaar duidelijk. Vertel over jezelf, maar vraag ook aan de kinderen waar ze uniek of goed in zijn.”

 7. Leerdoelen

  “Zeker als je lesgeeft aan een nieuwe groep is het belangrijk om het leerstofoverzicht met leerdoelen van het jaar te bekijken. In de vakantie kun je al eens brainstormen over hoe je de doelen gaat bereiken.”

 8. Klassenmap

  “Leg een klassenmap aan met informatie over jouw klas. Hierbij kun je denken aan de plattegrond, contactgegevens van ouders, het weekrooster, de jaarplanning etc.”

 9. Reflecteer

  “Je kunt in de vakantie rustig bedenken wat je anders zou willen doen. Als je lang dezelfde klas lesgeeft, heb je veel routine. Het is goed om altijd te blijven vernieuwen en je af te vragen wat je nog kunt verbeteren of hoe je bijvoorbeeld een leerdoel op een andere manier wilt bereiken.”