Wet beroep leraar

Vanaf 1 augustus 2017 is de Wet beroep leraar van kracht. Dit betekent dat alle leraren in het po, vo, so en het bekostigde mbo met de wet te maken krijgen. Wat houdt de wet in?

Waarom deze wet?

De afgelopen jaren kwam de professionele ruimte van de leraar steeds verder onder druk te staan. Steeds vaker bepalen anderen dan de leraar zelf hoe lesgegeven moet worden, welke methodes gebruikt moeten worden en hoe en hoe vaak er getoetst moet worden. Dit gaat ten koste van de aantrekkelijkheid van het beroep en de kwaliteit van het onderwijs. De Wet beroep leraar versterkt de positie van de leraar en laat leraren weer zelf over hun beroep gaan.

Vanaf augustus 2017 krijg je op de volgende manier met de wet te maken:

Het beroep leraar wordt bij wet omschreven
Het beroep leraar werd tot op heden nooit beschreven in wetgeving. Dit maakte het lastig om het beroep af te bakenen: wat doet een leraar wel en wat doet een leraar niet? Waarvoor is een leraar verantwoordelijk en waarvoor niet? De wet omschrijft wat er onder het beroep leraar wordt verstaan en geeft een inhoudelijke basis aan het beroep.

De beroepsgroep krijgt een eigen professionele standaard
Veel professionele beroepsgroepen beschikken over een professionele standaard. Dat is een door de beroepsgroep zelf opgestelde ‘leidraad voor professioneel handelen’. Daarin staat wat je van een professional uit die beroepsgroep mag verwachten. Ook leraren krijgen een professionele standaard, die ze zelf gaan vaststellen.

Elke school krijgt een professioneel statuut
Elke school moet straks beschikken over een professioneel statuut. Het professioneel statuut is een uitkomst van overleg tussen leraren en schoolleiding. In het professionele statuut worden afspraken gemaakt over het respecteren van de professionele ruimte van de leraar. Er mogen geen afspraken in worden opgenomen die ingaan tegen de professionele standaard.

Bekijk de folder van de AOb voor extra uitleg over bovenstaande punten.

Vanaf augustus 2018:

Registratie in het lerarenregister
Leraren zullen zich vanaf 2018 moeten registreren in een lerarenregister. In het lerarenregister laat je zien dat je bevoegd bent om voor de klas te staan en dat je je bekwaamheid onderhoudt. De eis van het register is op dit moment dat je 160 uur aan professionaliseringsactiviteiten besteedt in vier jaar. In het lerarenregister (dat eigenlijk een soort digitaal portfolio is) houd je als leraar bij wat jij aan professionalisering hebt gedaan.

Door het lerarenregister heb je meer zeggenschap over je eigen professionalisering. Ten eerste omdat de werkgever je de mogelijkheid moet bieden te professionaliseren. Ten tweede omdat je vanuit je beroepsgroep zélf gaat over de criteria van het lerarenregister, dus welke scholingen wel en niet worden goedgekeurd, wie er wel en niet in het register mogen, maar ook hoeveel uur een leraar moet professionaliseren.

Wil je meer informatie over de Wet beroep leraar? Bijvoorbeeld over het tijdspad van de invoering van het lerarenregister. Bekijk dan deze folder van de AOb. Ook kun je het Informatie en Advies Centrum van de AOb bellen en vind je op de website van de Onderwijscoöperatie veel informatie.