Onderwijsbeurzen

Er zijn veel verschillende studiebeurzen beschikbaar voor onderwijspersoneel. De AOb zet de belangrijkste beurzen en regelingen voor je op een rij.

Lerarenbeurs

Elk jaar start op 1 april de nieuwe aanvraagronde voor de reguliere Lerarenbeurs. De aanvraagperiode loopt altijd tot en met 30 juni. Alleen dit jaar is de aanvraagtermijn verkort: aanvragen kan tot half mei 2021. De Lerarenbeurs is de meest populaire beurs met het grootste budget: 135 miljoen euro per jaar. Bevoegde leraren uit alle onderwijssectoren van het primair onderwijs tot en met het hoger beroepsonderwijs krijgen met deze beurs geld voor een erkende bachelor- of masteropleiding. Dit geldt ook voor leraren die werken als intern begeleider, zorgcoördinator, remedial teacher of ambulant begeleider. De beurs vergoedt de cursuskosten en regelt deels studieverlof en vervanging. Schoolleiders kunnen subsidie aanvragen om vervanging te regelen wanneer er gaten in het lesrooster ontstaan omdat de docent met studieverlof is.

Meer weten over de Lerarenbeurs? Alle voorwaarden en hoe je de beurs kunt aanvragen staan op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

 

Promotiebeurs

Wil je promoveren? Dan kun je bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) terecht voor een Promotiebeurs. Deze beurs is voor leraren met een vaste aanstelling uit alle onderwijssectoren. Ontvangers van de beurs worden gedurende maximaal 5 jaar voor maximaal 0,4 fte vrijgesteld van het geven van onderwijs. De beurs bedraagt 9000 euro. Het is raadzaam om een informatiebijeenkomst bij te wonen, want een promotietraject vraagt om een grondige voorbereiding.

Meer weten over de Promotiebeurs? Alle informatie staat op de website van de NWO.

 

Subsidie Onderwijsassistent naar opleiding tot leraar

Vanwege het lerarentekort wil het ministerie van Onderwijs onderwijsassistenten en leraarondersteuners stimuleren om een opleiding tot leraar te volgen. Schoolbesturen waar de onderwijsassistenten in dienst zijn kunnen subsidie aanvragen. De onderwijsassistent moet wel de inschrijving laten zien van de opleiding en aanvragen kan pas als de opleiding is gestart. Het gaat om een bedrag van vijfduizend euro per onderwijsassistent per jaar met een maximum van 20 duizend euro.

Bekijk alle voorwaarden op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

 

Tegemoetkoming leraren

Studenten of zij-instromers die een pabo-lerarenopleiding of een eerste of tweedegraads lerarenopleiding aan een hogeschool of universiteit volgen, kunnen eenmalig de ‘Tegemoetkoming leraren’ aanvragen. De hoogte ervan is afhankelijk van jouw inkomen en dat van een eventuele partner. Ook zij-instromers en studenten die een pedagogisch-didactisch getuigschrift willen halen komen in aanmerking voor deze tegemoetkoming.

Meer informatie over de Tegemoetkoming leraren? Ga naar de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs van de Rijksoverheid.

 

Subsidie korte scholingstrajecten voortgezet onderwijs

Docenten die werken in het voortgezet onderwijs of die in deze sector willen gaan werken kunnen met deze subsidie de juiste bevoegdheid halen. Het gaat om een kort scholingstraject en er zit een maximum aan van 6000 euro. Heb jij bijvoorbeeld de pabo afgerond en wil je aan de slag in de onderbouw van de basis-en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo? Dan kom je in aanmerking voor deze subsidie. Ook voor educatieve modules is deze subsidie bedoeld.

Meer informatie over deze subsidie? Ga naar de website Dienst Uitvoering Onderwijs.

 

Subsidie zij-instroom

Werkgevers kunnen subsidie krijgen voor zij-instromers die binnen twee jaar hun onderwijsbevoegdheid willen halen. Het gaat om 20 duizend euro per zij-instromer. Voor elke onderwijssector is er een vast bedrag aan subsidie.

Meer informatie over subsidie zij-instroom? Ga naar de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs van de Rijksoverheid.

 

Trainees in onderwijs

Het trainingsprogramma ‘Trainees in onderwijs’ wil academici het onderwijs in krijgen. Als trainee krijg je een volledig vergoede universitaire opleiding tot docent in jouw vakgebied. Daarnaast zal er intensieve begeleiding zijn en kun je binnen twee jaar een eerstegraads lesbevoegdheid halen. Als je tussen de 0 en 7 jaar bent afgestudeerd en een cijfergemiddelde had van een 7 op je masterdiploma en gemotiveerd bent om als docent te werken maak je kans op een traineeship. Dit programma is de opvolger van het project Eerst de Klas dat in juni 2018 is gestopt.

Meer informatie? Ga naar de website van Trainees in Onderwijs.

 

Tijdelijke subsidieregeling voor 45-plussers in het onderwijs

Werk jij in het onderwijs, po, vo, mbo, hbo of wo, en ben je 45 jaar of ouder? Dan kun je gebruikmaken van een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken. Met de subsidie kun jij je gratis verdiepen in jouw loopbaan met behulp van een professionele loopbaanadviseur. Met de subsidieregeling kunnen leraren en ander onderwijspersoneel advies krijgen van een professionele loopbaanadviseur. Tot 10 januari 2020 zijn de subsidies beschikbaar voor 45-plussers die minimaal 12 uur per week in het onderwijs werken.

Meer informatie over de tijdelijke subsidieregeling? Ga naar de website van Sociale Zaken. 

 

Haagse Lerarenbeurs

Leraren die werken op een middelbare school in de regio Den Haag en die niet meer in aanmerking komen voor de landelijke Lerarenbeurs of de zij-instroomregeling, kunnen met deze lokale lerarenbeurs alsnog hun bevoegdheid halen, of een hogere bevoegdheid. Het gaat om maximaal 3500 euro per docent bij een fulltime aanstelling, deeltijd naar rato. Aanvragen kan tot het budget op is.

Meer weten over de Haagse Lerarenbeurs? Ga naar de website De Rode Loper van de gemeente Den Haag.

 

Rotterdamse Lerarenbeurs

De Rotterdamse Lerarenbeurs is onderdeel van de ‘Leraren-cao’. Met deze beurs kun je je professionaliteit versterken door een cursus te volgen. Bijvoorbeeld een cursus coaching bij agressie, een bijspijker-week in een vak of een training in mindfullnes. De beurs bedraagt maximaal 1750 euro per persoon.

Meer informatie en alle voorwaarden over de Rotterdamse Lerarenbeurs vind je op de website van de gemeente Rotterdam.

 

Lerarenagenda Amsterdam

In Amsterdam is er een pakket maatregelen om het imago van het beroep leraar te verbeteren en om nieuwe docenten te werven. Zo is er de campagne ‘Liever voor de klas’ om nieuwe leraren te trekken. Op de website lievervoordeklas.nl kunnen toekomstige leraren zien welk traject ze moeten afleggen met hun vooropleiding om op een Amsterdamse school te gaan werken.

Amsterdam heeft ook een subsidieregeling die je met het schoolteam kan aanvragen voor scholing. Deze subsidie is beschikbaar voor het basisonderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs en mbo. Lees er meer over op deze pagina. 

Schoolbestuurders in het primair onderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen ook subsidie krijgen voor de begeleiding van zij-instromers. Lees de voorwaarden via deze link. 

Meer informatie over de verschillende subsidies vind je op de website van de gemeente Amsterdam.  

 

Erasmus+ lerarenmobiliteit

Erasmus+, opvolger van een Leven Lang Leren, is een Europees subsidieprogramma dat loopt van 2014 tot en met 2020. Voor dit programma is 14,7 miljard euro uitgetrokken. Actielijn één ‘individuele mobiliteit’ is gericht op professionalisering van onderwijspersoneel. Het doel van deze actielijn is leraren opties te bieden voor professionele ontwikkeling en ontwikkeling van hun competenties, door deel te nemen aan cursussen in het buitenland en door les te geven in het buitenland. Voor deze subsidie komt zowel deelname aan cursussen in het buitenland of lesgeven op een school in het buitenland in aanmerking. Het gaat om periodes van twee dagen tot twee maanden.

Meer informatie vind je op de website van Erasmus+