Onderwijsbeurzen

Er zijn veel verschillende studiebeurzen beschikbaar voor onderwijspersoneel. De AOb zet de belangrijkste beurzen en regelingen voor je op een rij.

Lerarenbeurs

Elk jaar start op 1 april de nieuwe aanvraagronde voor de reguliere Lerarenbeurs. De aanvraagperiode loopt tot en met 30 juni. De Lerarenbeurs is de meest populaire beurs met het grootste budget, 135 miljoen euro per jaar. Bevoegde leraren uit alle onderwijssectoren van het primair onderwijs tot en met het hoger beroepsonderwijs krijgen met deze beurs geld voor een erkende bachelor- of masteropleiding. Dit geldt ook voor leraren die werken als intern begeleider, zorgcoördinator, remedial teacher of ambulant begeleider. De beurs vergoedt de cursuskosten en regelt deels studieverlof en vervanging.

Meer weten over de Lerarenbeurs? Alle voorwaarden en hoe je de beurs kunt aanvragen staan op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

 

Promotiebeurs

Wil je promoveren? Dan kun je bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) terecht voor een Promotiebeurs. Deze beurs is voor leraren met een vaste aanstelling uit alle onderwijssectoren. Ontvangers van de beurs worden gedurende maximaal 5 jaar voor maximaal 0,4 fte vrijgesteld van het geven van onderwijs. De beurs bedraagt 3500 euro voor reis- en opleidingskosten. Het is raadzaam om een informatiebijeenkomst bij te wonen, want een promotietraject vraagt om een grondige voorbereiding. Er zijn verschillende aanmelddata.

Meer weten over de Promotiebeurs? Alle informatie staat op de website van de NWO.

 

Onderwijsmasters

Recent afgestudeerde leraren die een master willen halen, kunnen terecht bij de regeling ‘Tegemoetkoming onderwijsmasters.’ Deze regeling geldt voor leraren in het primair onderwijs en voor wie verder wil studeren in de tekortvakken, zoals Duits en Frans, in het voortgezet onderwijs. Wie start met een opleiding Special Educational Needs, pedagogiek, onderwijskunde of pedagogische wetenschappen, kan 3000 euro subsidie aanvragen voor studiekosten en moet een stage-overeenkomst afsluiten bij een schoolbestuur. Er zijn driehonderd beurzen beschikbaar. Deze regeling is tijdelijk en loopt van 2015 tot 2018.

De regeling is onlangs versoepeld: als je in 2017 met je opleiding bent gestart, dan kun je nog tot en met 31 oktober 2017 een tegemoetkoming voor het studiejaar 2016-2017 aanvragen. Ook kun je nu de studiebeurs aanvragen als je een universitaire lerarenopleiding voor een tekortvak in deeltijd doet. Voorheen gold dit alleen voor een voltijdopleiding. Als je minder dan vijf jaar geleden bent afgestudeerd en een educatieve master of universitaire lerarenopleiding wilt volgen kun je ook in aanmerking komen voor de tegemoetkoming van maximaal 5000 euro.

Meer informatie over de tegemoetkoming onderwijsmasters? Ga naar de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en op de website Masters in het vo.

 

LerarenOntwikkelFonds

Initiatieven van leraren om het onderwijs op de eigen school te verbeteren kunnen rekenen op de steun van het LerarenOntwikkelFonds (LOF). In het primair en voortgezet onderwijs kunnen zij rekenen op een bijdrage tussen de 4 en 75 duizend euro. Ook zijn er bijeenkomsten met andere LOF-deelnemers.

Meer informatie over het Leraren Ontwikkel Fonds staat op de website van de Onderwijscoöperatie.

 

VierSlagLeren

Het project VierSlagLeren van het Arbeidsmarktplatform primair onderwijs en Voion slaat vier vliegen in één klap. Startende leerkrachten vinden een baan en behalen via de Lerarenbeurs een masterdiploma. Tegelijkertijd behalen zittende leerkrachten op dezelfde manier een master. De zittende en startende leraar vormen voor twee jaar samen een lerarenduo. In het primair onderwijs is er ruimte voor 150 duo’s.

Meer informatie over VierSlagLeren? Ga naar de website van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs. Werk je in het voortgezet onderwijs? Ga dan naar de website van het Arbeidsmarktplatform & Opleidingsfonds Voion.

 

Tegemoetkoming herintreders primair onderwijs

Basisscholen kunnen sinds 1 november 2017 subsidie aanvragen als zij een herintreder voor minimaal zes maanden in dienst nemen. Het gaat om een geldbedrag van 2500 euro per herintreder. Scholen kunnen het geld gebruiken voor begeleiding en ondersteuning. Het ministerie van Onderwijs hoopt met deze maatregel de ‘stille reserve’ terug voor de klas te krijgen: bevoegde leerkrachten die nu geen lesgeven. Schoolbesturen kunnen de subsidie aanvragen als zij een herintreder voor minimaal zes maanden aannemen, zowel met een tijdelijk als vast contract. Wel moet diegene minimaal één jaar buiten het onderwijs hebben gewerkt. Aanvragen kan tot en met 31 december 2018.

Meer informatie over de Tegemoetkoming herintreders primair onderwijs? Ga naar de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van de Rijksoverheid.

 

Haagse Lerarenbeurs

Leraren die werken op een middelbare school in de regio Den Haag en die niet meer in aanmerking komen voor de landelijke Lerarenbeurs of de zij-instroomregeling, kunnen met deze lokale lerarenbeurs alsnog hun bevoegdheid halen, of een hogere bevoegdheid. Het gaat om maximaal 3500 euro per docent bij een fulltime aanstelling, deeltijd naar rato. Aanvragen kan tot het budget op is.

Meer weten over de Haagse Lerarenbeurs? Ga naar de website De Rode Loper van de gemeente Den Haag.

 

Rotterdamse Lerarenbeurs

De Rotterdamse Lerarenbeurs is onderdeel van de ‘Leraren-cao’. Met deze beurs kun je je professionaliteit versterken door een cursus te volgen. Bijvoorbeeld een cursus coaching bij agressie, een bijspijkerweek in een vak of een training in mindfulness. De beurs bedraagt maximaal 2000 euro per persoon. Doe je samen met collega’s een onderzoeksproject, dan kun je maximaal tienduizend euro aanvragen als groep.

Meer informatie en alle voorwaarden over de Rotterdamse Lerarenbeurs vind je op de website van de gemeente Rotterdam.

 

Amsterdamse Lerarenbeurs

Ook Amsterdam heeft een eigen Lerarenbeurs voor bevoegde docenten in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Het gaat om een bedrag van 2000 euro voor eigen professionalisering of voor een groep leraren. Deze beurs is bedoeld voor kortere trajecten dan de landelijke Lerarenbeurs. Vooralsnog loopt het beurzenproject tot en met 2018 en kan veertig procent van alle leraren er gebruik van maken.

Meer informatie over de Amsterdamse Lerarenbeurs vind je op de website van de gemeente Amsterdam.  

 

Erasmus+ lerarenmobiliteit

Erasmus+, opvolger van een Leven Lang Leren, is een Europees subsidieprogramma dat loopt van 2014 tot en met 2020. Voor dit programma is 14,7 miljard euro uitgetrokken. Actielijn één ‘individuele mobiliteit’ is gericht op professionalisering van onderwijspersoneel. Het doel van deze actielijn is leraren opties te bieden voor professionele ontwikkeling en ontwikkeling van hun competenties, door deel te nemen aan cursussen in het buitenland en door les te geven in het buitenland. Voor deze subsidie komt zowel deelname aan cursussen in het buitenland of lesgeven op een school in het buitenland in aanmerking. Het gaat om periodes van twee dagen tot twee maanden.

Meer informatie vind je op de website van Erasmus+