Onderwijsbeurzen

Er zijn veel verschillende studiebeurzen beschikbaar voor onderwijspersoneel. De AOb zet de belangrijkste beurzen en regelingen voor je op een rij.

Lerarenbeurs

Elk jaar start op 1 april de nieuwe aanvraagronde voor de reguliere Lerarenbeurs. De aanvraagperiode loopt tot en met 30 juni. De Lerarenbeurs is de meest populaire beurs met het grootste budget: 135 miljoen euro per jaar. Bevoegde leraren uit alle onderwijssectoren van het primair onderwijs tot en met het hoger beroepsonderwijs krijgen met deze beurs geld voor een erkende bachelor- of masteropleiding. Dit geldt ook voor leraren die werken als intern begeleider, zorgcoördinator, remedial teacher of ambulant begeleider. De beurs vergoedt de cursuskosten en regelt deels studieverlof en vervanging. Schoolleiders kunnen subsidie aanvragen om vervanging te regelen wanneer er gaten in het lesrooster ontstaan omdat de docent met studieverlof is.

Meer weten over de Lerarenbeurs? Alle voorwaarden en hoe je de beurs kunt aanvragen staan op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

 

Promotiebeurs

Wil je promoveren? Dan kun je bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) terecht voor een Promotiebeurs. Deze beurs is voor leraren met een vaste aanstelling uit alle onderwijssectoren. Ontvangers van de beurs worden gedurende maximaal 5 jaar voor maximaal 0,4 fte vrijgesteld van het geven van onderwijs. De beurs bedraagt 3500 euro voor reis- en opleidingskosten. Het is raadzaam om een informatiebijeenkomst bij te wonen, want een promotietraject vraagt om een grondige voorbereiding. Bekijk ook de folder waarin docenten Kim (voortgezet onderwijs), Jan (primair onderwijs) en Arnoud (middelbaar beroepsonderwijs) hun ervaringen delen. Er zijn verschillende aanmelddata.

Meer weten over de Promotiebeurs? Alle informatie staat op de website van de NWO.

 

LerarenOntwikkelFonds

Initiatieven van leraren om het onderwijs op de eigen school te verbeteren kunnen rekenen op de steun van het LerarenOntwikkelFonds (LOF). In het primair en voortgezet onderwijs kunnen zij rekenen op een bijdrage tussen de 4 en 75 duizend euro. Ook zijn er bijeenkomsten met andere LOF-deelnemers. Vanaf 13 augustus 2018 kunnen leerkrachten uit het primair onderwijs en voortgezet onderwijs weer een aanvraag doen.

Voor docenten in het middelbaar beroepsonderwijs is er het programma ‘Onderwijs Pioniers Mbo’. Zij kunnen met dit programma 4000 euro krijgen en een jaar lang begeleiding om met hun idee aan de slag te gaan. Er is één selectieronde per jaar. Aanmelden kan volgend schooljaar: van 23 januari 2019 tot en met 16 april 2019.

Meer informatie over het LerarenOntwikkelFonds en Onderwijs Pioniers Mbo staat op de website van de Onderwijscoöperatie.

 

Subsidie cultuurbegeleider

Leraren die cultuuronderwijs geven of cultuurcoördinator zijn in het primair en speciaal onderwijs kunnen gebruikmaken van deze subsidie. Ze kunnen daarmee de opleiding Cultuurbegeleider volgen en een vergoeding krijgen voor de studiekosten. Het gaat om maximaal 3000 euro voor cursusgeld, 175 euro aan studiemiddelen en 300 euro voor reiskosten. Als je in dienst bent bij een schoolbestuur kun je studieverlof aanvragen. Jouw school krijgt dan geld voor een vervanger voor maximaal 72 klokuren.

Bekijk alle voorwaarden op de website van de Dienst Uitvoering en Onderwijs.

 

Tegemoetkoming leraren

Studenten of zij-instromers die een pabo-lerarenopleiding of een eerste of tweedegraads lerarenopleiding aan een hogeschool of universiteit volgen, kunnen eenmalig de ‘Tegemoetkoming leraren’ aanvragen. De hoogte ervan is afhankelijk van jouw inkomen en dat van een eventuele partner. Ook zij-instromers en studenten die een pedagogisch-didactisch getuigschrift willen halen komen in aanmerking voor deze tegemoetkoming.

Meer informatie over de Tegemoetkoming leraren? Ga naar de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs van de Rijksoverheid.

 

Subsidie korte scholingstrajecten voortgezet onderwijs

Docenten die werken in het voortgezet onderwijs of die in deze sector willen gaan werken kunnen met deze subsidie de juiste bevoegdheid halen. Het gaat om een kort scholingstraject en er zit een maximum aan van 6000 euro. Heb jij bijvoorbeeld de pabo afgerond en wil je aan de slag in de onderbouw van de basis-en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo? Dan kom je in aanmerking voor deze subsidie. Ook voor educatieve modules is deze subsidie bedoeld.

Meer informatie over deze subsidie? Ga naar de website Dienst Uitvoering Onderwijs.

 

Subsidie zij-instroom

Werkgevers kunnen subsidie krijgen voor zij-instromers die binnen twee jaar hun onderwijsbevoegdheid willen halen. Het gaat om 20 duizend euro per zij-instromer. Voor elke onderwijssector is er een vast bedrag aan subsidie.

Meer informatie over subsidie zij-instroom? Ga naar de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs van de Rijksoverheid.

 

Trainees in onderwijs

Het trainingsprogramma ‘Trainees in onderwijs’ wil academici het onderwijs in krijgen. Als trainee krijg je een volledig vergoede universitaire opleiding tot docent in jouw vakgebied. Daarnaast zal er intensieve begeleiding zijn en kun je binnen twee jaar een eerstegraads lesbevoegdheid halen. Als je tussen de 0 en 7 jaar bent afgestudeerd en een cijfergemiddelde had van een 7 op je masterdiploma en gemotiveerd bent om als docent te werken maak je kans op een traineeship. Aanmelden kan vanaf januari 2019. Dit programma is de opvolger van het project Eerst de Klas dat in juni 2018 is gestopt.

Meer informatie? Ga naar de website van Trainees in Onderwijs.

 

Tijdelijke subsidieregeling voor 45-plussers primair onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Werk jij in het onderwijs en ben je 45 jaar of ouder? Dan kun je gebruikmaken van een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken. Met de subsidie kun jij je gratis verdiepen in jouw loopbaan met behulp van een professionele loopbaanadviseur. Met de subsidieregeling kunnen leraren en ander onderwijspersoneel advies krijgen van een professionele loopbaanadviseur. Tot 10 januari 2020 zijn de subsidies beschikbaar voor 45-plussers die minimaal 12 uur per week in het onderwijs werken.

Meer informatie over de tijdelijke subsidieregeling? Ga naar de website van Sociale Zaken. 

 

Haagse Lerarenbeurs

Leraren die werken op een middelbare school in de regio Den Haag en die niet meer in aanmerking komen voor de landelijke Lerarenbeurs of de zij-instroomregeling, kunnen met deze lokale lerarenbeurs alsnog hun bevoegdheid halen, of een hogere bevoegdheid. Het gaat om maximaal 3500 euro per docent bij een fulltime aanstelling, deeltijd naar rato. Aanvragen kan tot het budget op is.

Meer weten over de Haagse Lerarenbeurs? Ga naar de website De Rode Loper van de gemeente Den Haag.

 

Rotterdamse Lerarenbeurs

De Rotterdamse Lerarenbeurs is onderdeel van de ‘Leraren-cao’. Met deze beurs kun je je professionaliteit versterken door een cursus te volgen. Bijvoorbeeld een cursus coaching bij agressie, een bijspijker-week in een vak of een training in mindfullnes. De beurs bedraagt maximaal 1750 euro per persoon. Doe je samen met collega’s een onderzoeksproject, dan kun je maximaal 10 duizend euro aanvragen als groep.

Meer informatie en alle voorwaarden over de Rotterdamse Lerarenbeurs vind je op de website van de gemeente Rotterdam.

 

Amsterdamse Lerarenbeurs

Ook Amsterdam heeft een eigen Lerarenbeurs voor bevoegde docenten in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Het gaat om een bedrag van 2000 euro voor eigen professionalisering of voor een groep leraren. Deze beurs is bedoeld voor kortere trajecten dan de landelijke Lerarenbeurs. Vooralsnog loopt het beurzenproject tot en met 2018 en kan veertig procent van alle leraren er gebruik van maken.

De gemeente Amsterdam is ook bezig met de campagne Lievervoordeklas om nieuwe leraren te trekken. Op de website lievervoordeklas.nl kunnen toekomstige leraren zien welk traject ze moeten afleggen met hun vooropleiding om op een Amsterdamse school te gaan werken.

Meer informatie over de Amsterdamse Lerarenbeurs vind je op de website van de gemeente Amsterdam.  

 

Erasmus+ lerarenmobiliteit

Erasmus+, opvolger van een Leven Lang Leren, is een Europees subsidieprogramma dat loopt van 2014 tot en met 2020. Voor dit programma is 14,7 miljard euro uitgetrokken. Actielijn één ‘individuele mobiliteit’ is gericht op professionalisering van onderwijspersoneel. Het doel van deze actielijn is leraren opties te bieden voor professionele ontwikkeling en ontwikkeling van hun competenties, door deel te nemen aan cursussen in het buitenland en door les te geven in het buitenland. Voor deze subsidie komt zowel deelname aan cursussen in het buitenland of lesgeven op een school in het buitenland in aanmerking. Het gaat om periodes van twee dagen tot twee maanden.

Meer informatie vind je op de website van Erasmus+