Kom naar ons jubileumcongres: De meest inspirerende dag van het schooljaar!

De AOb bestaat 25 jaar! Daarom vieren we op 27 november in de Buitensoos in Zwolle een feestje en houden daar het jubileumcongres: ‘Een Klasse Apart’. Murat Isik (schrijver), Merel van Vroonhoven (Volkskrant-columnist, voormalig AFM-baas en docent), Thijs Roovers & Jelmer Evers (AOb-bestuurders), David Edwards (docent en activist), Abbie Chalgoum (docent) en Marcel Levi (internist, hoogleraar geneeskunde en voorzitter van de NWO) werken mee aan het programma. Het congres kun je live bijwonen, maar je kunt ook online intunen.

Meld je aan voor online deelname

Meld je aan voor live deelname

Het jubileumcongres gaat in op de buitengewone prestatie die iedereen in het onderwijs dagelijks levert. Met sessies voor leerkrachten, oop’ers, schoolleiders en alle andere medewerkers in het onderwijs in alle sectoren.

Programma

9.45 uur Inloop
10.00 uur Bogerman Bigband
10.30 uur Opening
AOb-voorzitter Tamar van Gelder
10.35 uur Krachtig verenigen: samen opkomen voor het onderwijs, je beroep en goed werk
Jelmer Evers en Thijs Roovers (AOb-bestuurders en oud-docenten)
11.15 uur Koffiepauze met de Bogerman Bigband
11.15 uur Kansengelijkheid
Abbie Chalgoum (schrijver, docent) en Sarah Sylbing (één van de makers van de tv-serie Klassen) 

Flashback naar de schooltijd
Murat Isik (schrijver)

12.30 uur Lunch met de Bogerman Bigband
13.30 uur Hoe cowboys het onderwijs bedreigen
David EdwardsenSessieronde 1
14.30 uur Lezing

en

Sessieronde 2

15.30 uur De stap
Merel van Vroonhoven (Volkskrant-columnist, voormalig AFM-baas en docent) en Workshopronde 3
16.30 uur Flashback naar de schooltijd
FNV-voorzitter Tuur Elzinga
16.45 uur Meester Hidde, de rappende leraar
17.15 uur Presentatie van het Jubileumboek door oud-hoofdredacteur Onderwijsblad Robert Sikkes

 

*De hele dag is gratis, voor catering wordt gezorgd

We hebben lezingen, workshops en ruimte om elkaar te ontmoeten. Op de dag zelf kies je waar je aan wilt deelnemen. De Bogerman Bigband van scholengemeenschap Bogerman uit Sneek -die bestaat uit leerlingen onder leiding van Sjoerd Hiemstra- zal zorgen voor swing, rock en fun. Meester Hidde rapt over het leraarsberoep en DJ Hans Stroeve weet in zijn pak en vol goede moed hoe hij een feestje moet maken. Hieronder vast een tipje van de sluier.

 


 • Christian Bokhove (Universiteit van Southampton) en Per Ivar Kloen (docent en maakonderwijzer) - Evidence informed: waar is de bijsluiter?

  Een arts baseert zijn behandeling op wetenschappelijk onderzoek. Wat gebeurt er als jij jouw leerlingen ook zo benadert? Leidt evidence-informed lesgeven tot betere resultaten en wat zijn de bijwerkingen?

  De recente beweging ‘evidence-informed in het onderwijs’ heeft zijn wortels in medische wereld. Naast de expertise van de arts en de wensen van de patiënt wordt daar wetenschappelijk onderzoek gebruikt om tot een afgewogen behandeling te komen. Het evidence-informed lesgeven neemt deze wetenschappelijke benadering over voor het handelen van de docent: welke behandeling werkt? In deze sessie gaan we op zoek naar de ‘bijsluiter’ van het evidence-informed lesgeven. Wat zijn de schaduwkanten van het gebruik van deze wetenschappelijke kennis? Zijn er bijwerkingen te verwachten wanneer je een bepaalde leerstrategie inzet? Met vier voorbeelden verkennen Christian Bokhove van de Universiteit van Southampton en docent Per Ivar Kloen de vraag of een ‘bijsluiter’ nodig is. Zijn er nadelen van ‘gewoon vertellen’? Is denken dat motivatie leidt tot leren, werkelijk een ‘hoofdzonde’? Ze bespreken twee voorbeelden vanuit het wetenschappelijk perspectief en twee voorbeelden vanuit de praktijk. Na elk voorbeeld is er ruimte voor discussie.

 • Ton van Haperen - Sterke besturen, zwakke leraren

  Wat is een goede leraar? Hoe leid je die op? En hoe zorg je ervoor dat die goede leraar een publiek debat wint en op basis daarvan succes ervaart in zijn dagelijks werk?

  Economieleraar, lerarenopleider én publicist Ton van Haperen ageert in het Onderwijsblad al vele jaren tegen de groeiende macht van besturen en de afnemende zeggenschap van leraren. Tijdens deze workshop analyseert Van Haperen dat de structurele verzwakking van de leraar vele oorzaken kent. Volgens hem was het in 1975 de laatste keer dat de beroepsgroep een grote slag won; toen toenmalig onderwijsminister Jos van Kemenade (PdvA) zijn plannen voor de middenschool parkeerde, nadat leraren voortgezet onderwijs hem duidelijk hadden gemaakt geen heil te zien in deze stelselwijizging. Sinsdien is het voor leraren de ene nederlaag naar de andere, zegt Van Haperen. Hoe het tij te keren.

   

 • Maike Douglas en Paul Baan - Gelukkig voor de klas

  Scholen met gelukkige leraren hebben minder vacatures. In tijden van grote lerarentekorten is het dus extra belangrijk met plezier voor de klas te staan. Wil je ook een gelukkige leraar zijn én blijven?

  Gelukkige werknemers presteren tot 27 procent beter dan hun minder gelukkige collega’s. Aan de hand van onderzoek vond Klassewerkplek voorbeelden van scholen met gelukkige leraren. In deze workshop gaan oud-leerkracht Paul Baan van Klassewerkplek en Maike Douglas – beter bekend als juf Maike –  het gesprek aan met schoolleiders én leerkrachten van deze voorbeeldscholen. Ze geven ook tips en tricks aan de wannabe gelukkige leraar. Hoe ervaar je minder werkdruk en meer werkplezier? Leer taken te filteren én te prioriteren door efficiënter te werken, zodat er meer balans komt tussen jouw werk op school en jouw leven thuis.

 • Marieke van Geel - Stem jouw onderwijs af op verschillen tussen leerlingen

  Leerlingen verschillen van elkaar, bijvoorbeeld in voorkennis, leerprestaties en interesses. Je wilt hier zo goed mogelijk mee omgaan, zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Maar hoe doe je dat?

  Stem je onderwijs af op verschillen tussen leerlingen. Onderwijskundige Marieke van Geel onderzocht hoe je dat het beste doet. Ze ontdekte dat differentiëren niet alleen gebeurt tijdens de les, maar plaatsvindt in vier fases die niet los van elkaar gezien kunnen worden: het voorbereiden van een periode, het voorbereiden van een les, dan het uitvoeren van de les en na afloop van die les het evalueren van zowel het proces als het product. In elk van deze fases gelden vijf onderliggende principes voor differentiëren: werk doelgericht, monitor voortdurend, daag uit, stem verwerking en instructie(s) af, en stimuleer zelfregulatie. In deze workshop geeft Van Geel handvatten om in jouw eigen onderwijs aan de slag te gaan met deze vijf principes.

 • Janneke de Jong-Slagman - Zo krijg je leerlingen aan het lezen

  Goed kunnen lezen is van wezenlijk belang voor schoolsucces en verkleint de kansenongelijkheid. Maar jongeren lezen steeds minder. Hoe maak je lezen weer boeiend? Docent jeugdliteratuur Janneke de Jong-Slagman leert je net iets anders naar literatuur kijken.

  Door jeugdliteratuur in verschillende genres en over relevante thema’s in te zetten, krijgen leerlingen meer kansen en mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Als jongeren vormende en verdiepende activiteiten over het boek samen uitvoeren – in plaats van alleen maar traditionele schriftelijke verwerkingen te maken – wordt lezen weer boeiend. Daarvoor is het nodig net wat anders naar de literatuur te kijken.

 • Maxime Herinx - Lastige onderwerpen in de klas

  De moord op Samuel Patty, de aanslag in Christchurch of corona. Juist hele belangrijke onderwerpen zijn soms lastig bespreekbaar in de klas. Hoe haal je de angel uit dit soort gesprekken in de klas?

  Uit onderzoek blijkt dat docenten moeilijke onderwerpen steeds vaker uit de weg gaan. Het is ook niet eenvoudig om met een klas in gesprek te gaan over aanslagen, seksuele diversiteit, klimaatproblematiek of religie. Waarom is het belangrijk om dit toch te doen? Wanneer is het beter om dat niet te doen? En als je het wel bespreekt, hoe doe je dat dan? In deze workshop geeft Maxime Herinx van TerInfo – een initiatief van Beatrice de Graaf, om terrorisme bespreekbaar te maken in de klas – antwoord op  deze vragen.

 • Grietje Dijkstra, Ellen de Weger, Bram van Fraijenhove (Groene Golf) - Starters met een plan

  Een vers afgestudeerde docent is op papier startbekwaam. In de praktijk staat hij vaak slecht voorbereid en overbelast voor de klas. Als hij of zij al voor de klas belandt. Hoe behouden we bevlogen starters voor het onderwijs?

  Van alle afgestudeerde docenten begint slechts 66 procent daadwerkelijk aan een baan in het voortgezet onderwijs. Eenmaal gestart, valt één op de vijf beginnende docenten binnen een jaar uit. Na vijf jaar is dat opgelopen tot 29 procent. De cijfers over startende docenten zijn schrikbarend en zouden als vanzelfsprekend voor directe actie moeten zorgen. Toch blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de AOb met platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en de Groene Amsterdammer en Trouw dat de sinds 2009 geïnvesteerde miljarden het lerarentekort niet hebben verminderd. Sterker nog: het tekort neemt alleen maar toe. Hoe kan het zijn dat zoveel enthousiaste starters binnen vijf jaar gedesillusioneerd en uitgeput het onderwijs verlaten? De Groene Golf neemt je mee in de wereld van de starter en de vraagstukken die daarbij horen. De AOb-groep voor beginnend onderwijspersoneel deelt ervaringen en ideeën om de docenten van de toekomst vol passie te kunnen behouden.

 • Tim Surma - Wat maakt een leraar effectief?

  Hoe geef je effectief les? Onderwijswetenschapper Tim Surma geeft een handig overzicht van kenmerken van effectieve leraren. Loop de checklist langs en stel vast of jij zo’n leraar bent.  

  Talloze studies zijn op zoek gegaan naar kenmerken van de beste en meest effectieve leraren. De bouwstenen voor een effectieve didactiek zijn niet makkelijk bloot te leggen. Toch bestaan er een aantal gemeenschappelijke kenmerken van leraren die hun leerlingen steevast op een hoger plan brengen. Tim Surma gaat in deze sessie dieper in op de speurtocht naar die kenmerken over de jaren heen. Hij geeft een handig overzicht waarmee zowel de individuele leraar als de school kan checken hoe effectief hij of zij is.

 • Elijah Alvares - De toxische cocktailmix van de pechgeneratie

  De coronacrisis, flutcontracten, jeugdwerkloosheid, studieschuld, arbeidsdiscriminatie, klimaatverandering en het woningtekort. De pechgeneratie krijgt heel wat voor haar kiezen. Elijah Alvares weet raad.

  In deze workshop neemt sectorbestuurder Elijah Alvares van FNV Young & United je mee naar de wereld van de pechgeneratie. Maak je gereed voor een hobbelige reis door de toxische cocktailmix waar jonge Nederlanders vandaag de dag mee geconfronteerd worden. De gezamenlijke reis staat in het teken van ontmoeting, verbinding, gesprek en bewustwording. Alvares – zelf voormalig mbo-student onderwijsassistent – focust zich in deze workshop vooral op mbo’ers en brengt onderliggende problemen aan de oppervlakte.

 • Maxe de Rijk - Dag lage verwachtingen, hallo kansengelijkheid

  Het onderwijs moet op de schop. Want lage verwachtingen zijn slopend voor leerlingen. Aan de andere kant zijn vertrouwen, enthousiasme en saamhorigheid aanstekelijk. Doe daar als leraar je voordeel mee.

  Maxe de Rijk werkt op een vmbo- en praktijkschool in Amsterdam en was de laatste drie jaar mentor van een bijzondere groep: de eerste vmbo-kansklas van Nederland. Ze schreef er het boek ‘Geen stress, we gaan het maken!’ over. Welke lessen kunnen we trekken als het gaat om kansengelijkheid? En welke rol kan burgerschapsonderwijs hierin spelen?

 • Aysegül Aslan - It takes two to tango

  Medezeggenschap moet leiden tot gedragen beleid. Dat ontstaat alleen als het bestuur en de personeelsvertegenwoordiging gelijkwaardig zijn in de mr. Ingewikkeld, want er bestaat natuurlijk wel een gezagsverhouding. In deze workshop alles over de spelregels.

  Een stapje naar voren en een stapje terug, met de tenen de dansvloer aftasten: binnen de medezeggenschap moeten het bestuur en de verschillende geledingen – personeel, ouders, leerlingen/studenten – met elkaar omgaan als gelijkwaardige overlegpartners en begrip hebben voor elkaars rol en positie. Alleen dan kom je tot medezeggenschap die ertoe doet. Hoe kun je samenwerken én onderhandelen? En: wat betekent het om als een countervailing power van het bestuur voor elkaar te krijgen wat je wilt? Mr-specialist en AOb-trainer Aysegül Aslan neemt je mee door de choreografie en geeft aanwijzingen hoe die in jouw voordeel toe te passen.