Vaststellingcommissie CvtE: docent Engels vmbo

De vaststellingscommissie van het College voor Toetsen en Examens (CvtE) zoekt per 1 augustus 2022 een docent Engels vmbo. Het gaat om een functie van 328 klokuren in het schooljaar 2022-2023 en de bonden mogen hiervoor iemand aandragen. Iets voor jou? Stuur een reactie voor 17 juni 2022. 

Diploma’s in Nederland zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma’s goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Het CvTE zorgt daarvoor. Het heeft verschillende examens en toetsen onder zijn hoede waaronder de centrale examens vo.

Het CvTE heeft drie hoofdtaken als regisseur van de centrale examens vmbo, havo en vwo:

 • het vaststellen van de centrale examens;
 • het specificeren van de exameneisen in syllabi voor het centraal examen;
 • het verder ontwikkelen van de centrale examens.

Onder het College functioneren een bureau, syllabuscommissies en vaststellingscommissies.

Taken en functie-eisen lid

We zijn op zoek naar een lid die zich gaat bezighouden met het:

 • beoordelen van examenopgaven en vaststellen van de centrale examens voor het vak Engels vmbo;
 • adviseren over de normering van de centrale examens van het vak Engels vmbo;
 • meedenken over de constructieopdracht aan Cito voor de centrale examens van het vak Engels vmbo.

Een kandidaat voor de vacature voor lid van de vaststellingscommissie Engels:

 • is bevoegd voor het geven van onderwijs in het vak Engels vmbo;
 • beschikt over een goede vakkennis en –vaardigheid op het gebied van het vak Engels vmbo;
 • heeft (recente) ervaring met het geven van onderwijs in het vak Engels in examenklassen in het vmbo en geeft ook komend schooljaar les in die examenklassen;

Strekt tot aanbeveling

 • deskundigheid op het gebied van examinering en toetsing.

Leden van vaststellingscommissies moeten hun werk vrij kunnen doen, zonder vast te zitten aan een bepaald standpunt of positie. Daarom kan het lidmaatschap van een vaststellingscommissie in ieder geval niet samen gaan met

 • het auteurschap van een les- en/of onderwijsmethode;
 • het lidmaatschap van de constructiegroep van Cito (of pas zijn geweest);
 • het voorzitter- of lidmaatschap van het bestuur van een vakinhoudelijke vereniging.

Bij andere nevenactiviteiten zal door het CvTE de afweging gemaakt worden of die het onafhankelijk functioneren als lid van de vaststellingscommissie in de weg kunnen staan.

Voor nadere informatie mail naar Peter Kors via: pkors@aob.nl