Vakbondsconsulent voor 2 dagen per week

Vakbondsconsulenten bieden rechtspositionele ondersteuning aan individuele leden. Het gaat om een functie van 720 klokuren per jaar, dit komt neer op twee dagen per week en nog zeven scholingen per jaar. Wil jij naast je baan werken in het onderwijs en als deskundige op het gebied van rechtspositie? Dat kan bij de AOb!

Werkzaamheden

 • Beantwoordt zelfstandig en professioneel vragen op het gebied van rechtspositie, sociale zekerheid en pensioenen;
 • Adviseert, ondersteunt en begeleidt individuele leden op bovengenoemde aandachtsgebieden via de telefoon, e-mail en zo nodig mondeling
 • Verleent diensten bij rayonactiviteiten die kunnen variëren van rechtspositionele zaken tot landelijke en regionale activiteiten
 • Verstrekt algemene informatie over de vereniging, de werkorganisatie, de producten en de dienstverlening van de AOb
 • Verwijst zo nodig leden door naar de andere afdelingen
 • Werkt volgens rooster in het IAC binnen de tijden 8.00-17.30 uur
 • Houdt zich op de hoogte van (vakinhoudelijke) ontwikkelingen op het gebied van de rechtspositie, ziektetrajecten, sociale zekerheid en pensioenen en neemt deel aan scholingen voor vakbondsconsulenten in Utrecht;
 • Is (online) aanwezig bij de Voorbereidende Vergadering
 • Heeft contact met leden, functionarissen binnen de werkorganisatie en vereniging.

Profiel en functie-eisen

 • Je bent lid van de AOb en werkt in een van de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie, hoger onderwijs of wetenschappelijk onderwijs;
 • Je wordt of bent actief kaderlid van de AOb
 • Een minimale structurele aanstelling van 0,8 fte bij de onderwijswerkgever is een vereiste
 • Basiskennis van rechtspositionele/arbeidsvoorwaardelijke begrippen;
 • Communicatieve-, sociale- en gespreksvaardigheden en leesvaardigheid
 • Zelfstandig beslissingen kunnen nemen binnen randvoorwaarden
 • De positie van de bond binnen het maatschappelijk krachtenveld kunnen plaatsen
 • Kan werken met algemene Office365 toepassingen
 • Is in staat om korte gespreksverslagen snel te verwerken
 • Onderkent de verantwoordelijkheid zich te beperken tot eerstelijnsdienstverlening
 • Geen negen tot vijf mentaliteit
 • Je hebt teamspirit.

Omvang

De AOb betaalt bovengenoemde klokuren aan de school uit. Je blijft in dienst van je huidige werkgever waarbij zowel je betrekkingsomvang als je salaris gelijk blijven.

Opleiding

Om je basiskennis op het gebied op rechtspositioneel, arbeidsrechtelijk vlak en je vaardigheden te vergroten, volg je een interne opleiding die in ieder geval plaatsvindt op een vaste dag. Het is dus van belang dat je deze dag beschikbaar bent in het schooljaar 2023-2024. De opleiding vindt plaats op de werkplek in het rayon én op het hoofdkantoor in Utrecht.

Inlichtingen

Jelte Klerk (werkdagen ma, di, do, vrij) , coördinator IAC-rechtspositie, tel: 06-52866135

Sollicitatieprocedure

Je sollicitatiebrief en cv dient uiterlijk 14 april 2023 in ons bezit te zijn. De sollicitatiegesprekken willen we laten plaatsvinden in week 20, 21 en 22. Stuur je sollicitatie per mail naar Jelte Klerk  via: jklerk@aob.nl met als onderwerp: ‘Vacature VBC.’

Graag eventuele verhinderdata aangeven.