Vakbondsconsulenten voor verschillende regio’s

De AOb is op zoek naar vakbondsconsulenten, we hebben vacatures voor:

 • Twee personen die aan de slag willen in de regio Noordwest (Noord-Holland en Utrecht) met standplaats het AOb-hoofdkantoor in Utrecht. We hebben één vacature voor 8 uur per week en één vacature voor 16 uur per week
 • De regio Noord (Groningen, Friesland en Drenthe) met standplaats het AOb-rayonkantoor in Groningen voor één persoon. Het gaat om een vacature voor 8 uur
 • De regio Oost (Flevoland, Overijssel en Gelderland) met standplaats AOb-rayonkantoor in Deventer voor één persoon. Het gaat om een vacature van 8 uur
 • Twee personen voor de regio Zuid (Noord-Brabant en Limburg) met standplaats het AOb-rayonkantoor in Eindhoven. Beide vacatures zijn voor 8 uur per week.

Een vakbondsconsulent werkt in het algemeen 16 uur per week voor de Algemene Onderwijsbond. In cursusjaar 2020/2021 krijg je een interne opleiding. Door de uitstroom van een aantal collega’s per juli 2021 vindt dan een uitbreiding naar 16 klokuren plaats.

Doel van de functie

De vakbondsconsulent biedt rechtspositionele ondersteuning aan individuele leden en ressorteert hiërarchisch onder het hoofd van het Informatie en Advies Centrum (IAC) en operationeel onder de rayonbestuurder met coördinerende taken.

Werkzaamheden

 • Beantwoordt zelfstandig en professioneel vragen op het gebied van rechtspositie, sociale zekerheid en pensioenen;
 • Adviseert, ondersteunt en begeleidt individuele leden op bovengenoemde aandachtsgebieden via de telefoon, e-mail en zo nodig mondeling
 • Verleent diensten bij rayonactiviteiten die kunnen variëren van rechtspositionele zaken tot landelijke activiteiten
 • Verstrekt algemene informatie over de vereniging, de werkorganisatie, de producten en de dienstverlening van de AOb
  – Verwijst zo nodig leden door naar de andere afdelingen
  – Werkt volgens rooster in het IAC binnen de tijden 8.00-17.30 uur.
  – Houdt zich op de hoogte van (vakinhoudelijke) ontwikkelingen op het gebied van de rechtspositie, ziektetrajecten, sociale zekerheid en pensioenen en neemt deel aan scholingen voor vakbondsconsulenten in Utrecht;
  – Heeft contact met leden, functionarissen binnen de werkorganisatie en vereniging.

Profiel en functie-eisen

 • Lid van de AOb en werkzaam in een van de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie of hoger onderwijs;
 • Een minimale structurele aanstelling bij de werkgever is een vereiste (werktijdfactor 0,7-0,8)
 • Basiskennis van rechtspositionele/arbeidsvoorwaardelijke begrippen;
 • Communicatieve-, sociale- en gespreksvaardigheden en leesvaardigheid;
 • Zelfstandig beslissingen kunnen nemen binnen randvoorwaarden
 • De positie van de bond binnen het maatschappelijk krachtenveld kunnen plaatsen
 • Kan werken met algemene MS Office toepassingen
 • Onderkent de verantwoordelijkheid zich te beperken tot eerstelijnsdienstverlening;

Omvang

De AOb betaalt bovengenoemde klokuren aan de school uit. Je blijft in dienst van je huidige werkgever en zowel je betrekkingsomvang als je salaris blijven gelijk.

Opleiding

Om je basiskennis op het gebied op rechtspositioneel en arbeidsrechtelijk vlak te vergroten, volg je een interne opleiding die in ieder geval plaatsvindt op een vaste dag (donderdag). Het is dus van belang dat je deze dag beschikbaar bent in het schooljaar 2020-2021. Een eventuele tweede dag wordt ingevuld in overleg met de vakbondsconsulenten van het betreffende rayon. De opleiding vindt plaats op de werkplek in het rayon én op het hoofdkantoor in Utrecht. Cursussen gericht op vaardigheden zijn ook onderdeel van de opleiding.

Inlichtingen

Ad Hazen, vakbondsconsulent in Deventer: 030 2989500 of  06- 51812103 op maandag, dinsdag en vrijdag tijdens kantoortijden.

Sollicitatieprocedure

Je sollicitatiebrief dient uiterlijk 22 april in ons bezit te zijn. De sollicitatiegesprekken willen we laten plaatsvinden na de meivakantie (indien mogelijk i.v.m. uitbraak coronavirus) op het betreffende rayonkantoor of het hoofdkantoor in Utrecht. Stuur jouw mail met motivatie en cv naar Ad Hazen via: rayon.oost@aob.nl Vermeld als onderwerp ‘Vacature VBC’. Gelieve eventuele verhinderdata aan te geven.