Vacature: hoofdbestuurder uit de groep Postactieven

De Algemene Vergadering heeft op 14 juni besloten dat er tijdelijk een extra hoofdbestuurder uit de groep Postactieven toegevoegd wordt aan het huidige hoofdbestuur. Het betreft een vacature hoofdbestuurder uit de groep Postactieven met een zittingstermijn van 1 december 2019 tot het moment van invoering van het te nemen besluit in het veranderingstraject AOb (uiterlijk tot 1 augustus 2023).

De functie

De functie van onbezoldigd lid van het hoofdbestuur uit de groep Postactieven heeft naast de algemene, toezichthoudende en richtinggevende taak, de specifieke taak om namens het hoofdbestuur de primaire contacten te onderhouden met het groepsbestuur Postactieven, groepsraad Postactieven en met Postactieve leden. Hierbij het volledige profiel.

Het onbezoldigde lid hoofdbestuur uit de groep Postactieven moet zelf postactief zijn dus niet werkend.

Werkwijze

Kandidaten kunnen zich aanmelden tot uiterlijk 3 oktober 2019. Publicatie van kandidaten vindt plaats in het Onderwijsblad van 5 november 2019 en op de website. De verkiezing vindt plaats in de Algemene Vergadering van 29 november 2019.
Het recht tot het stellen van kandidaten voor de functie van een bezoldigd lid van het hoofdbestuur komt toe aan:

  • groepsraad Postactieven
  • elke groep van vijfentwintig leden binnen de groep Postactieven
  • elk individueel lid ten aanzien van zijn eigen kandidatuur.

Kandidaatstelling is slechts geldig als de kandidaat schriftelijk aan het hoofdbestuur meedeelt de functie na verkiezing te aanvaarden.

Wil je meer weten over de functie of wil je je direct kandidaat stellen, neem dan uiterlijk 3 oktober 2019 contact op via bestuur@aob.nl Tevens is via dit e-mailadres de statuten en reglementen op te vragen.