Vacature: Consulent internationaal vakbondswerk

De AOb is op zoek naar een consulent voor internationaal vakbondswerk voor 8 uur per week. Werk je in het onderwijs en wil je opkomen voor goed onderwijs wereldwijd en de positie van leraren? Dan zoeken we jou!

De AOb zet zich ook buiten Nederland in voor goede arbeidsvoorwaarden en voor kwalitatief goed en toegankelijk onderwijs. De AOb doet dit bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden waar de kwaliteit van het onderwijs vaak nog laag is. Belangrijk doel is het versterken van onderwijsbonden in die landen, zodat ze beter in staat zijn om én de belangen van hun leden beter te verdedigen én meer te bereiken om het onderwijs in hun land te verbeteren.

De AOb draagt daarnaast in Nederland actief bij aan de lobby en aan draagvlakversterking voor beter onderwijs wereldwijd. Dit doen we door in verschillende coalities met andere organisaties op te treden richting ministeries en wereldorganisaties en door lesmaterialen te ontwikkelen en beschikbaar te stellen voor scholen.

De AOb zoekt iemand die op basis van het vastgestelde beleid uitvoering gaat geven aan de volgende taken:

 • Vertegenwoordigen van de AOb in de Global Campaign for Education (= overleg met partners voeren; mede gemeenschappelijk beleid ontwikkelen; internationale en nationale ontwikkelingen bijhouden op het gebied van onderwijs, met name onderwijs in ontwikkelingslanden; meewerken aan lobby en beleidsbeïnvloeding; mede activiteiten uitvoeren), zie ook www.globalcampaignforeducation.nl
 • Lesmateriaal van de AOb herzien, nieuw materiaal ontwikkelen, materialen verspreiden
 • Ondersteunen bij andere activiteiten op het gebied van internationale solidariteit en vakbondssamenwerking

Voor het schooljaar 2019/2020 is 8 uur beschikbaar op basis van de regeling vakbondsfaciliteiten. De school (het schoolbestuur) ontvangt een tegemoetkoming in de kosten voor jouw vervanging.

Wat bieden we?

 • Een wereldwijde kijk op onderwijs
 • Een uitdagende klus, mogelijk voor meerdere jaren.
 • Deelname aan (internationale) evenementen en activiteiten
 • Scholing via de AOb

Wie zoeken we?

Iemand die

 • aantoonbaar geïnteresseerd is in onderwijs wereldwijd
 • bekend is met de AOb, het AOb-beleid onderschrijft en kan uitdragen
 • flexibel wil en kan zijn met betrekking tot beschikbaarheid
 • minimaal goed Engels beheerst (spreken, schrijven)
 • liefst nog een andere wereldtaal beheerst
 • ervaring heeft in het werken met andere (internationale) organisaties
 • goed verhoudingen kan inschatten en diplomatiek kan optreden
 • ervaring heeft in het ontwikkelen van lesmateriaal

Interesse? Solliciteer!

Is jouw interesse gewekt? Stuur dan jouw motivatie en cv voor 21 oktober aan bestuur@aob.nl Heb je een vraag? Stuur dan een mail naar bestuur@aob.nl