Bestuurslid Bonaventura

De AOb-afdeling Sint Bonaventura, de groep voor onderwijspersoneel met een katholieke achtergrond, zoekt twee nieuwe bestuursleden. Het gaat om een vrijwillige functie en een functie waarvoor faciliteiten (4 uur per week) beschikbaar zijn. Wil jij bestuurservaring opdoen en ben jij bereid tijd te investeren om deze functie serieus in te vullen? Reageer dan op deze vacature.

Bonaventura is dé plek binnen de AOb waar leraren die werken in het katholieke onderwijs of met een katholieke achtergrond hun werk inhoud en vorm geven, elkaar ontmoeten, inspireren en bemoedigen. Deze AOb-afdeling komt op voor de vrijheid van onderwijs en behartigt de belangen van personeel in het katholiek onderwijs.

Waar willen we naar toe?

 • Daar, binnen en buiten de AOb, waar wenselijk en mogelijk, een impuls geven aan het gesprek over onderwijs en lesgeven vanuit de emancipatoire traditie van het katholiek onderwijs en het katholiek (sociaal) denken
 • In scholen een cultuur bevorderen waarin ruimte is voor professionele autonomie van de leraar en de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie liggen
 • Een cultuur bevorderen waarin ruimte is voor culturele en religieuze diversiteit, waarin met en van elkaar geleerd kan worden
 • Een cultuur bevorderen waarin achterstand geen belemmering hoeft te zijn voor gelijke kansen in het onderwijs,
 • Een cultuur bevorderen waar de relatieve autonomie van het pedagogische domein niet ingeperkt wordt door economische, politieke, maatschappelijke of religieuze overwegingen

Wie zoeken wij?

We zijn op zoek naar een vrijwillig bestuurslid die werkt in het onderwijs. Als bestuurslid functioneer je goed als lid van een team en ben je niet bang om je eigen mening te geven. We zoeken een voorloper die graag iets wil met zijn of haar ideeën. Ook moet je bereid zijn tijd te investeren om een serieuze invulling te kunnen geven aan deze functie. Inzet gaat in overleg met medebestuursleden.

Taken

 • Communicatie met leden van Sint Bonaventura en de AOb
 • Organiseren van lokale activiteiten rondom identiteit, diversiteit, vrijheid van onderwijs, professionele autonomie, inspiratie, motivatie en kansengelijkheid
 • Vertegenwoordiging voor de groep binnen en buiten de AOb

Wat kan Sint Bonaventura je bieden?

 • Bestuurservaring naast je baan in het onderwijs
 • Een waardevol netwerk van onderwijscollega’s uit verschillende sectoren
 • Een waardevol netwerk binnen de wereld van het katholiek onderwijs, katholieke maatschappelijke organisaties en de christelijke politiek
 • Cursussen, trainingen, conferenties, bezinningsdagen bij de AOb en onze collega-organisaties in de katholieke/christelijke onderwijswereld
 • Kans om regionaal en landelijk mee te praten over onderwijs en het verschil te maken
 • Doorgroeimogelijkheden binnen de AOb
 • Vergoeding voor reis-, verblijfs- en overige kosten
 • Bij een gefaciliteerde bestuursfunctie: voor 4 uur in de week mag jouw werkgever je ui

Wat vragen we van je?

 • Verbinding aan Sint Bonaventura voor tenminste twee tot vier jaar
 • Er is ongeveer zes keer per jaar een bestuursoverleg
 • Inzet bij organiseren van regionale bijeenkomsten
 • In overleg aanwezigheid bij andere vergaderingen van de AOb

Interesse? Reageer!

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur je cv met een korte motivatie naar de voorzitter van Sint Bonaventura, Willibrord van den Besselaar. Mail naar Wvdbesselaar@SintBonaventura.nl