Twee leden voor sectorbestuur voortgezet onderwijs

Op 22 maart 2019 zijn de verkiezingen voor het sectorbestuur voortgezet onderwijs. Het bestuur is op zoek naar twee nieuwe leden. Het gaat om vrijwillige functies met een zittingstermijn van 1 augustus 2019 tot 1 augustus 2023.

Het uitgangspunt in het sectorbestuur is dat alle regio’s en onderwijstypen zijn vertegenwoordigd. Van leden van het sectorbestuur wordt verwacht dat zij zich ook in hun rayon inzetten voor de AOb en de sector voortgezet onderwijs.

Wat zijn de taken van het sectorbestuur?

  • Het vaststellen van beleid dat tot stand komt op basis van commitment tussen hoofd- en sectorbestuur
  • Het onderhouden van contacten met de groepen (groepsbesturen) en afdelingen van de AOb over zaken die specifiek over het voortgezet onderwijs gaan
  •  Het indienen van voorstellen en/of amendementen die bij de algemene vergadering van de AOb worden behandeld
  • Het stellen van kandidaten voor functies binnen of namens de bond waarvoor de sector volgens de statuten of het algemeen huishoudelijk reglement gerechtigd is te kandideren
  • Het tezamen met de sectorafvaardiging naar de algemene vergadering bespreken van de door de algemene vergadering te behandelen voorstellen en/of amendementen
  • Het onderhouden van een geregeld overleg met het hoofdbestuur over zaken die specifiek de sector aangaan
  • Het onderhouden van contacten met en informeren van de betreffende AOb-consulenten, met het doel zoveel mogelijk leden bij de voorbereiding van de besluitvorming te betrekken

Werk jij in het voortgezet onderwijs en ben je lid van de AOb? Stel je verkiesbaar! Zo kun je meedenken over het beleid en invloed uitoefenen. Stuur je motivatie en cv voor 1 januari 2019 naar Albert van der Meer, voorzitter van het sectorbestuur, via: bestuur@aob.nl

Procedure

Jouw aanmelding wordt getoetst aan de hierboven genoemde vereisten. Vervolgens wordt de kandidaat ter verkiezing voorgedragen aan de sectorraad voortgezet onderwijs. De verkiezing is op 22 maart 2019. Wil je meer informatie? Mail naar Albert van der Meer, voorzitter van het sectorbestuur, via: a.meer253@upcmail.nl