Vacatures vaststellingscommissies College voor Toetsen en Examens

De vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zijn belangrijke schakels bij de totstandkoming van de examens in het voortgezet onderwijs. Ze formuleren de eisen waaraan de examens moeten voldoen; ze beoordelen de concepten van examens die door Cito worden aangeleverd en ze stellen de examens vast en adviseren over de normering. De AOb kan in samenwerking met CNV Onderwijs een voordracht doen voor één plaats in elke vaststellingscommissie. Informatie over het CvTE en de werkzaamheden van een vaststellingscommissie vindt u op www.cvte.nl.

Voor het komende schooljaar zijn weer enkele vacatures te vervullen. We zoeken daarvoor naar bevoegde collega’s die ruime ervaring hebben, lesgeven in examenklassen en interesse hebben in alles wat met toetsing te maken heeft. Hij/zij mag geen auteur zijn of lid van een team van auteurs van een leermethode. Hij/zij mag geen lid zijn van de constructiegroep van Cito, of dat recentelijk zijn geweest. Voor de werkzaamheden voor het CvTE word je afhankelijk van het aantal voor het betreffende vak vast te stellen examens vrijgesteld van schoolwerk. Die vrijstelling varieert meestal van 85 tot 286 klokuren per jaar. Kandidaten dienen lid te zijn van een vakbond.

Collega’s met interesse voor dit werk kunnen zich met een Curriculum Vitae melden bij de AOb bij Albert van der Meer (a.meer253@upcmail.nl). De sluitingsdatum is maandag 19 maart 2018.

Op dit moment zijn in de volgende commissies per 1 augustus 2018 vacante plaatsen:

– Duits (vmbo)
ca. 280 klokuren
Geeft bij voorkeur les in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo

– Economie (vmbo)
ca. 285 klokuren

Geeft bij voorkeur les in de beroepsgericchte leerweg van het vmbo, heeft ervaring met Facet, heeft het liefst een economische opleiding en is talig analytisch

– Natuurkunde vmbo (nask 1))
ca. 286 klokuren
Geeft bij voorkeur les aan de basis- en/of kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo

– Scheikunde vmbo (nask 2)
ca. 85 klokuren

– Grieks (vwo)
ca. 110 klokuren

– Natuurkunde (havo/vwo)
ca. 175 klokuren