Vacatures vaststellingscommissie toetsen en examens

De vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zijn belangrijke schakels bij de totstandkoming van de examens in het voortgezet onderwijs. Ze beoordelen examenopgaven en stellen centrale examens vast voor het betreffende vak; ze denken mee over de constructie-opdracht aan Cito voor de centrale examens van het betreffende vak en adviseren over de normering van de centrale examens.

De AOb kan in samenwerking met CNV Onderwijs een voordracht doen voor één plaats in elke vaststellingscommissie. Informatie over het CvTE en de werkzaamheden van een vaststellingscommissie vindt u op www.cvte.nl.

Voor het komende schooljaar zijn weer enkele vacatures te vervullen voor de vmbo-vakken Duits, Maatschappijkunde en Nederlands. Voor de havo/vwo zijn er vacatures voor de vakken Aardrijkskunde en biologie.

Vaststellingscommissie Aantal klokuren per schooljaar (bij benadering) Specifieke functie-eisen/bijzonderheden
Duits vmbo 275 Geeft les in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo
Maatschappijkunde vmbo 304
Nederlands vmbo 304
Aardrijkskunde havo/vwo 176
Biologie havo/vwo 207

Wie zoeken we?

  • Bevoegde collega’s die ruime ervaring hebben en lesgeven in examenklassen.
  • Je mag geen auteur zijn of lid van een team van auteurs van een leermethode.
  • Je mag geen lid zijn van de constructiegroep van Cito, of dat recentelijk zijn geweest
  • Dat geldt ook voor het voorzitter- of lidmaatschap van het bestuur van een vakinhoudelijke vereniging
  • Je kunt goed werken in teamverband en bent deskundig op het gebied van examinering en toetsing

Vrijstelling

Voor de werkzaamheden voor het CvTE word je afhankelijk van het aantal voor het betreffende vak vast te stellen examens vrijgesteld van schoolwerk. Die vrijstelling varieert van 176 tot 304 klokuren per jaar. Kandidaten dienen lid te zijn van de vakbond AOb of CNVO.

Interesse?

Collega’s met interesse voor dit werk kunnen zich met een curriculum vitae melden bij Albert van der Meer van de AOb. Mail hem via: a.meer253@upcmail.nl
De sluitingsdatum is maandag 2 maart 2020