Vier kandidaten voor het AOb-groepsbestuur Postactieven

De groep Postactieven van de AOb richt zich op gepensioneerd onderwijspersoneel en waakt over het pensioen van de leden die bij pensioenfonds ABP zijn aangesloten. De groep behartigt de specifieke belangen van leden met een ouderdomspensioen, of een flexibel pensioen.

Daarnaast volgt en beoordeelt deze AOb-groep het beleid voor gepensioneerden binnen en buiten de AOb en houdt de groep door het hele land verschillende activiteiten waar leden elkaar kunnen ontmoeten.

Vier vacatures

Het groepsbestuur Postactieven is op zoek naar vier nieuwe leden die per 1 augustus 2019 aan de slag kunnen. Vanwege de huidige samenstelling doet het groepsbestuur een beroep op gepensioneerde vrouwen en zestigers om zich kandidaat te stellen. Het gaat om een vrijwillige functie. Reiskosten en lunch worden vergoed.

De functie

Als bestuurslid ben je bezig met het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen van de groepsraad en het groepsbestuur. De vergaderingen zijn tien tot twaalf keer per jaar op het AOb-hoofdkantoor in Utrecht.

Na de verkiezing zal de groep Postactieven de taken (voorzitter, penningmeester, secretaris etc.)binnen het bestuur verdelen. Eén taak geldt voor elk bestuurslid: het aansturen van lokaal actieve groepen van de AOb. Dit betekent contacten onderhouden binnen jouw regio en waar aanwezig de vakbondshuizen.

Stel je verkiesbaar!

Ben jij gepensioneerd, lid van de AOb en wil je opkomen voor de belangen van gepensioneerd onderwijspersoneel? Stel je dan verkiesbaar! Aanmelden kan tot uiterlijk 15 januari 2019 bij voorzitter Hennie de Beer via: hajdebeer@gmail.com

Ook voor meer informatie over de vacatures en het groepsbestuur kun je Hennie de Beer mailen.