Stel je kandidaat voor het Ledenparlement van de FNV

In maart 2021 wordt het nieuwe Ledenparlement van de FNV geïnstalleerd voor een periode van vier jaar. De AOb heeft acht zetels in dit parlement. Wil jij meedenken over het FNV-beleid, het bestuur controleren en zo invloed uitoefenen? Stel je dan kandidaat! Aanmelden kan tot 1 november 2020.

Stuur een mail naar bestuur@aob.nl om je aan te melden als kandidaat. Vermeld je NAW-gegevens, je lidmaatschapsnummer van de AOb, je curriculum vitae en jouw motivatie. Stuur de mail voor 1 november 2020. De complete profielschets vind je via deze link. Dit profiel is opgesteld door de FNV en aangevuld door de AOb.

Het AOb-hoofdbestuur stelt aan de hand van de binnengekomen reacties een kandidatenlijst op. De volgende criteria worden hierbij gehanteerd:

  • We zoeken een breed samengestelde delegatie, dat betekent breed qua leeftijd, man/vrouw-verhouding en regionale spreiding waarbij de gebondenheid met de onderwijssectoren tot
    uitdrukking komt
  • Als uitgangspunt geldt dat de kandidaten over bestuurlijke ervaring en zo
    mogelijk bestuurlijke verankering binnen de AOb beschikken
  • We kijken naar de deskundigheid die de sector te boven gaat, althans de
    bereidheid zich in bepaalde aspecten te verdiepen
  • Verder houdt het hoofdbestuur rekening met voldoende plaatsvervangers en heeft aandacht voor de rol van delegatieleider.

Een adviescommissie -die bestaat uit de algemeen secretaris, een AV-lid en een lid van de huidige delegatie- voert gesprekken met de kandidaten.

De verkiezingen vinden plaats in de Algemene Vergadering (AV) van de AOb van november 2020. De door de AV vastgestelde lijst van toekomstige leden voor het Ledenparlement wordt medio februari 2021 bekendgemaakt.

Meer informatie over het Ledenparlement vind je op de website van de FNV.