Senior beleidsmedewerker/ coördinator arbeidsvoorwaarden

De AOb is per 1 juni 2020 op zoek voor de afdeling Collectieve Belangenbehartiging naar een senior beleidsmedewerker/ coördinator arbeidsvoorwaarden voor 0,8 -1 fte per week.

Afdeling

De afdeling Collectieve Belangenbehartiging bestaat uit de subafdelingen Scholing, Buitendienst en Beleid onder leiding van een hoofd en adjunct-hoofd. De beleidsafdeling houdt zich bezig met beleidsvoorbereiding en ontwikkeling op specifieke gebieden zoals arbeidsvoorwaarden, bekostiging, sociale zekerheid, arbeidsmarktontwikkeling, pensioenen, medezeggenschap en onderwijskwaliteit. Binnen het team (senior) stafmedewerkers (ofwel beleidsmedewerkers) komt de functie vrij van senior, tevens coördinator, met als specialisatie arbeidsvoorwaarden.

Functie

Een belangrijke taak van de senior beleidsmedewerker/coördinator is het ontwikkelen, onderhouden en beheren van de kennis m.b.t. arbeidsvoorwaarden, voor alle onderwijssectoren en de verschillende cao’s.

Je geeft, samen met je collega beleidsmedewerkers, sectorbestuurders, de beleidsjurist en leden van het dagelijks bestuur, vorm en inhoud aan het beleid en de aanpak van arbeidsvoorwaarden door onder meer:

  • het samen met de arbeidsvoorwaardencoördinator binnen het dagelijks bestuur organiseren van de cao-coördinatie van de verschillende onderwijssectoren en het voeren van bovensectorale regie op het AOb-arbeidsvoorwaardenbeleid
  • het mondeling en schriftelijk geven van adviezen en het presenteren hiervan
  • het verzamelen van gegevens, het analyseren en samenvatten van studies
  • het inhoudelijk en strategisch adviseren van het dagelijks bestuur
  • het geven van scholing, het informeren van leden en het schrijven van brochures
  • het onderhouden van contacten met en het vertegenwoordigen van de AOb richting andere vakbonden, de politiek, onderwijsinstellingen, ministeries en onderwijsdeskundigen
  • het deelnemen aan bestuurlijk overleg en relevante begeleidingscommissies
  • het participeren in overleggen in FNV-verband en/of met andere bonden en het vertalen daarvan naar de AOb
  • het samen met de beleidsjurist verzorgen van de juridische kant van stakingen en acties.

Je hebt een coördinerende rol, geen hiërarchische bevoegdheden. Die coördinerende rol houdt in dat je inhoudelijk en procesmatig regie neemt ten aanzien van vaste ijkmomenten gedurende het jaar zoals de arbeidsvoorwaardennota, bespreking FNV arbeidsvoorwaardenbeleid, het cao-seizoen en de Staat van het Onderwijs. Hierin ondersteun en adviseer je ook onze bestuurders. Je stelt samen met de onderwijsinhoudelijke coördinator en het afdelingshoofd de agenda van de werkoverleggen op. Daarbij werk je nauw samen met de beleidsjurist, die een belangrijke rol heeft bij de juridische input bij grote ontwikkelingen.

Wij vragen

Je hebt een afgeronde wo-opleiding rechten, economie of vergelijkbaar met in ieder geval ruime kennis op het gebied van arbeidsrecht, arbeidsvoorwaardenbeleid en het functioneren van “de polder”. Je hebt minimaal 4 jaar ervaring als beleidsadviseur en affiniteit met de vakbeweging. Je hebt uitgebreide kennis van arbeidsvoorwaarden, economische kennis en je bent goed op de hoogte van ontwikkelingen in het onderwijs in Nederland. Je volgt en interpreteert relevante maatschappelijke, politieke en sociale ontwikkelingen. Zodoende ben je uitstekend in staat om het beleid van de AOb door te ontwikkelen, vorm te geven en onze leden daar bij te betrekken. In een complex, bestuurlijk, ambtelijk en maatschappelijk krachtenveld kun je goed acteren en presteren.

Je bent standvastig, politiek sensitief en schakelt soepel tussen tactisch en strategisch niveau. Je bent communicatief zeer vaardig in woord en geschrift en je beschikt over uitstekende adviesvaardigheden. Je bent goed in staat te reflecteren op je resultaat en gedrag en bent gewend feedback te geven en te vragen. Je hebt het uithoudingsvermogen en de lef om daarin een voorbeeld te zijn. Je bent enthousiast, creatief en kennis delen en leren zit in je genen. Tot slot ben je een positief ingestelde collega waarmee het prettig samenwerken is.

Wij bieden (arbeidsvoorwaarden bij volledig dienstverband)

Het betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het salaris bedraagt minimaal € 4.176,- en maximaal € 5.633,- bruto per maand conform schaal IX. De AOb kent een 35-urige werkweek, 8,333% vakantietoeslag en 8,333% eindejaarsuitkering. De AOb heeft goede en flexibele arbeidsvoorwaarden zoals onder meer 224 vakantie-uren, 2 weken vaderschapsverlof en de mogelijkheid 15 a.t.v. dagen op te bouwen. De pensioenregeling is ondergebracht bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn; de werkgever betaalt 75% van de premie. De standplaats is het AOb hoofdkantoor in het centrum van Utrecht.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je terecht bij Kasper Driehuijs, hoofd Collectieve Belangenbehartiging, tel. 06- 10943419. Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Ineke Kingma, HR adviseur tel. 030-2989115 / 06-41118546.

Sollicitatie

Indien je belangstelling hebt en aan de functie-eisen voldoet, stuur dan je sollicitatiebrief -met daarin je motivatie- en je cv vóór 15 mei aan Ineke Kingma. Deze kun je achterlaten op de sollicitatiepagina.

De Algemene Onderwijsbond heeft ruim 86.000 leden in alle onderwijssectoren, van basisschool tot en met universiteit. De AOb (aangesloten bij de FNV) is daarmee de grootste onderwijsvakbond en belangenbehartiger van het onderwijspersoneel, zowel onderwijsinhoudelijk als arbeidsvoorwaardelijk. De belangrijkste taak van de AOb is ervoor te zorgen dat de leden iedere dag hun werk goed kunnen doen, met de daarbij behorende professionele zeggenschap en arbeidsvoorwaarden. Naast de Vereniging AOb is er de Werkorganisatie AOb met aan het hoofd een directeur.