Sectorbestuursleden Postactieven

Voor de periode van 1 augustus 2023 tot 1 augustus 2025 is het sectorbestuur Postactieven op zoek naar bestuursleden op basis van vrijwilligheid. Reiskosten worden vergoed. Specifiek zoeken we mensen uit Noord-en Oost-Nederland. Vrouwen worden nadrukkelijk verzocht te solliciteren. Wil je meer informatie? Mail naar Hans Nieuwkerk, hij zit in het hoofdbestuur namens de postactieven: hnieuwkerk@aob.nl

De voornaamste taken van het sectorbestuur Postactieven zijn:

 • Voorbereiden van de sectorraad
 • Organiseren van een (digitale) bijeenkomst postactieven voorafgaande de AV
 • Contacten onderhouden met het rayon en samen met het rayon activiteiten organiseren/ondersteunen in het rayon
 • Contacten onderhouden met dagelijks bestuur, hoofdbestuur en rayonbestuurders
 • Het sectorbestuur vergadert ongeveer 8 keer per jaar op donderdag in Utrecht, 4 keer per jaar is er een sectorraad in Utrecht
 • De sector Postactieven/AOb vertegenwoordigen bij bijeenkomsten/activiteiten in jouw regio/landelijk

Tijdspad:

 • Stuur voor 15 mei een motivatiebrief via de mail naar: Postbus Sectorbestuur Postactieven sectorbestuurPA@aob.nl Daarna ontvang je een uitnodiging voor een gesprek in mei / juni
 • Op 7 juni kunnen de kandidaten zich voorstellen in de sectorraad Postactieven in Utrecht
 • De verkiezing is op 7 juni 2023
 • De leden die gekozen zijn, zijn per 1 augustus lid van het sectorbestuur

Voorwaarden:

 • Lid zijn van de AOb
 • Gepensioneerd zijn