Sectorbestuurslid voortgezet onderwijs

Voor de rayons Noordwest en Zuidwest is een vacature binnen het sectorbestuur voortgezet onderwijs. Het gaat om een benoeming voor 4 jaar met ingang van 1 augustus 2021. Voor de benoemde zijn vakbondsfaciliteiten beschikbaar (4 uur per week).

Taken lid sectorbestuur voortgezet onderwijs:

  • Het vaststellen van beleid dat tot stand komt op basis van commitment tussen hoofdbestuur en sectorbestuur.
  • Contacten onderhouden met het rayon en een bijdrage leveren aan het organiseren van verenigingsactiviteiten in het rayon.
  • Contacten onderhouden met de andere sectoren, groepen en afdelingen over zaken die de specifieke belangen van de sector betreft.
  • Voorbereiden en deelnemen aan de vergaderingen van de sectorraad vo, sectorbestuur vo en vo-breed.
  • Het organiseren en voorzitten van de voorbereidende sectorraadsvergaderingen voortgezet onderwijs in de rayons (online).
  • Deelnemen aan werkbezoeken.
  • Lezen van stukken over arbeidsvoorwaardelijke en onderwijsinhoudelijke onderwerpen in het po.
  • Voeling houden met de achterban
  • Uitvoeren van andere, organisatorische verenigingstaken, zoals deelname bij acties.
  • Het indienen van voorstellen en/of amendementen ter behandeling door de Algemene Vergadering

De verkiezing vindt plaats tijdens de vergadering van de sectorraad VO op vrijdag 26 maart
2021. Kandidaatstellingen dienen schriftelijk binnen te zijn op 1 januari 2021. Stuur jouw
kandidaatstelling naar bestuur@aob.nl.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kim van Strien.