Sectorbestuursleden wetenschappelijk onderwijs en onderzoek

English follows Dutch

Het sectorbestuur wetenschappelijk onderwijs en onderzoek (wo&o) zoekt drie nieuwe leden: een penningmeester, een algemeen lid en een secretaris.

Elk AOb-lid dat werkt aan een universiteit of onderzoeksinstelling kan zich kandidaat stellen.

Voor specifieke informatie én kennismaking kun je rechtstreeks contact opnemen met de voorzitter van het sectorbestuur wo&o Arnoud Lagendijk, de hoofdbestuurder wo&o Marijtje Jongsma of de sectorbestuurder Donald Pechler. We ontvangen je kandidaatstelling het liefste voor 1 januari 2021. De sectorraad kiest de nieuwe bestuursleden op 25 of 26 maart 2021. De benoeming is in principe voor 4 jaar en loopt van 1 augustus 2021 tot 1 augustus 2025.

  • Voor de vacature van penningmeester is affiniteit met begrotingen en financiën een pré. Daarnaast draagt de penningmeester ook zorg voor het afhandelen van de declaraties.
  • Voor de vacature van secretaris is affiniteit met regelgeving en procedures een pré.

Algemene informatie over de verkiezingen kun je opvragen via bestuur@aob.nl.

 

Would you like to become a member of the WO&O Sector Board? Any AOb member working at a university or research institute can apply.

For specific information and acquaintance, you can also contact the chairman of the WO&O Sector Board Arnoud Lagendijk, member of the general board of the WO&O Marijtje Jongsma Marijtje Jongsma or the sector director Donald Pechler. We prefer to receive your application before January 1, 2021. The sector council will elect the new board members on 25 or 26 March 2021. The appointment is in principle for 4 years and runs from August 1, 2021 to August 1, 2025.

  • For the vacancy of treasurer, affinity with budgets and finances is an advantage. In addition, the treasurer also takes care of the handling of the declarations.
  • For the vacancy of secretary, affinity with regulations and procedures is an advantage.

General information about the elections can be requested via bestuur@aob.nl.