Sectorbestuursleden primair onderwijs

26 maart 2021 vinden er verkiezingen plaats voor het sectorbestuur primair onderwijs van de AOb. Het betreft een zittingstermijn van 1 augustus 2021 tot 1 augustus 2025, met daarna de mogelijkheid tot herbenoeming.

Voor de primair onderwijs-verkiezingen gaat het om de rayons: Zuidwest (Zuid-Holland en Zeeland) en Oost (Gelderland, Overijssel en Flevoland). Deze twee posities kunnen een detachering krijgen van 4 uur per week. Verder zijn er verkiezingen voor twee bestuursleden die op basis van verlofkaarten het bestuur komen versterken, zij mogen uit alle rayons komen.

Taken lid sectorbestuur primair onderwijs:

 • Het vaststellen van beleid dat tot stand komt op basis van commitment tussen hoofdbestuur en sectorbestuur.
 • Contacten onderhouden met het rayon en een bijdrage leveren aan het organiseren van verenigingsactiviteiten in het rayon.
 • Contacten onderhouden met de andere sectoren, groepen en afdelingen over zaken die de specifieke belangen van de sector betreft.
 • Voorbereiden en deelnemen aan de vergaderingen van de sectorraad po, sectorbestuur po en po-breed.
 • Het organiseren en voorzitten van de voorbereidende sectorraadsvergaderingen primair onderwijs in de rayons (online).
 • Deelnemen aan werkbezoeken.
 • Lezen van stukken over arbeidsvoorwaardelijke en onderwijsinhoudelijke onderwerpen in het po.
 • Voeling houden met de achterban
 • Uitvoeren van andere, organisatorische verenigingstaken, zoals deelname bij acties.
 • Het indienen van voorstellen en/of amendementen ter behandeling door de Algemene Vergadering

Vereisten:

 • Lid zijn van de AOb.
 • Werkzaam zijn in het PO/VSO (CAO moet vallen onder de CAO PO).
 • Bereid zijn om het beleid van de AOb voor de PO sector uit te voeren en de AOb extern te vertegenwoordigen.

Procedure:

De aanmelding wordt getoetst aan de hierboven genoemde vereisten. Vervolgens wordt de kandidaat ter verkiezing voorgedragen aan de sectorraad PO, die wordt gehouden op 26 maart 2021. Stuur je aanmelding met een motivatie voor 1 januari 2021 naar sectorbestuurpo@aob.nl

Meer informatie over het werk van het sectorbestuur? Neem contact op met het sectorbestuur primair onderwijs.