Sectorbestuursleden postactieven

Ben jij postactief lid van de AOb, dan kun je je verkiesbaar stellen voor het sectorbestuur. Zo zorg je dat de Postactieven op de kaart blijven staan, dat onze belangen juist worden behartigd en praat je mee over onze positie binnen de AOb en het onderwijsveld.

Voor de periode van 1-8-2023 tot 1-8-2027 is het sectorbestuur Postactieven (Pa) op zoek naar bestuursleden op basis van vrijwilligheid in de regio’s:

  • Noord (Groningen, Friesland, Drenthe)
  • Oost (Gelderland, Overijssel en Noordoost Polders)
  • Noordwest (Noord-Holland, Utrecht)
  • Zuidwest. (Zuid-Holland, Zeeland)
  • Zuid (Limburg, Noord-Brabant)

Taken

Als bestuurslid van de sectorraad Postactieven ben je, samen met de andere bestuursleden, verantwoordelijk voor alles wat er binnen de sector gebeurt. Je zorgt ervoor dat de Postactieven goed vertegenwoordigd blijven binnen de AOb en het onderwijsveld.

Taken van een sectorbestuur zijn, onder andere:

  • Voorbereiden van de sectorraad Pa.
  • Contacten onderhouden met het rayon waarin jij werkt en samen met het rayon activiteiten organiseren voor de Postactieven. Ook kan er gevraagd worden of je het rayon op sommige gebieden wilt ondersteunen. Jouw kennis van het vak blijft kostbaar en heel nuttig.
  • Contacten onderhouden met dagelijks bestuur, hoofdbestuur, sectorbestuurder en rayonbestuurders.
  • De sector Pa/AOb vertegenwoordigen bij bijeenkomsten/activiteiten in jouw regio en landelijk.

Het sectorbestuur vergadert ongeveer 8 keer per jaar op donderdag in Utrecht, 4 keer per jaar is er een sectorraad in Utrecht.

Ben jij postactief lid van de AOb, dan kun je je verkiesbaar stellen voor het sectorbestuur. Zo zorg je dat de Postactieven op de kaart blijven staan, dat onze belangen juist worden behartigd en praat je mee over onze positie binnen de AOb en het onderwijsveld.

Tijdspad

Ben je geïnteresseerd en wil je graag toetreden tot het sectorbestuur van de Postactieven, stuur dan voor 15 februari jouw motivatiebrief naar sectorbestuurPA@aob.nl.

Na 15 februari ontvang je een uitnodiging voor een gesprek met een afvaardiging van de postactieven. Dit gesprek zal plaatsvinden in maart.

Op 23 maart komt de sectorraad weer bij elkaar en kunnen kandidaten zich voorstellen. De verkiezing zal dan direct plaatsvinden.

De nieuwe bestuursleden die gekozen zijn worden vervolgens ingewerkt. De eerst volgende vergaderingen zijn 13 april, 25 mei en 8 juni.

Ben je enthousiast geworden en wil je ook bijdragen aan de sector Postactieven binnen de AOb? Meld je dan snel bij het sectorbestuur met je motivatie sectorbestuurPA@aob.nl.