Sectorbestuursleden middelbaar beroepsonderwijs

26 maart 2021 vinden er verkiezingen plaats voor het sectorbestuur mbo van de AOb. Deze functies zijn vrijwilligersfuncties van de AOb. Het betreft een zittingstermijn van 01 augustus 2021 tot 01 augustus 2025, met daarna de mogelijkheid tot herbenoeming.

Taken lid sectorbestuur mbo:

• Contacten onderhouden met het rayon en een bijdrage leveren aan het organiseren van verenigingsactiviteiten in het rayon.
• Voorbereiden en deelnemen aan vergaderingen sectorraad mbo, sectorbestuur mbo en het werkoverleg mbo breed (maandelijkse overleg met de hoofdbestuurders, beleidsmedewerker en rayonbestuurders van de mbo-sector) over arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen, medezeggenschap op de instellingen en onderwijskundige ontwikkelingen in de mbo sector.
• Het organiseren van voorbereidende vergaderingen in de rayons voor de sectorraad mbo.
• Deelname aan schoolbezoeken in het land en aan studiedagen.
• Lezen van stukken over arbeidsvoorwaardelijke en onderwijsinhoudelijke onderwerpen in het mbo.
• Uitvoeren van andere, organisatorische verenigingstaken, zoals het voorzitten van vergaderingen, geven van korte presentaties, schrijven van korte notities, deelname aan acties etc.
• Voeling houden met personeelsleden in de eigen instelling en binnen het rayon, weten wat er leeft en waar de AOb rekening mee moet houden bij het innemen van standpunten.
• Voorbereiden van en deelname aan de werkgroep onderwijs van de sectorraad mbo (facultatief).

Vereisten:

• Lid zijn van de AOb, tevens werkzaam in de sector mbo.
• Bereidheid om het beleid van de AOb voor de mbo sector uit te voeren en de AOb extern te vertegenwoordigen.
• Ruime ervaring in een ROC, AOC of mbo-vakschool.
• Ervaring in een ondernemingsraad (or) strekt tot aanbeveling.

Procedure

De aanmelding wordt getoetst aan de hierboven genoemde vereisten. Vervolgens wordt de kandidaat ter verkiezing voorgedragen aan de sectorraad mbo, die wordt gehouden op vrijdag 26 maart 2021.

Stuur je aanmelding met een motivatie voor 1 januari 2021 naar bestuur@aob.nl.

Wil je meer informatie over het werk van het sectorbestuur? Stuur een mail met je gegevens. Dan neemt de voorzitter van het sectorbestuur mbo contact met je op.