Sectorbestuursleden hoger onderwijs

26 Maart 2021 vinden er verkiezingen plaats voor het sectorbestuur hoger onderwijs van de AOb. Deze functies zijn vrijwilligersfuncties van de AOb. Het betreft een zittingstermijn van 1 augustus 2021 tot 1 augustus 2025, met mogelijkheid tot herverkiezing.

Taken lid sectorbestuur hoger onderwijs:

 • Voeling houden met personeelsleden in de eigen instelling en binnen het rayon,
  weten wat er leeft en waar de AOb rekening mee moet houden bij het innemen
  van standpunten.
 • Contacten onderhouden met de rayonbestuurders en sectorconsultenten.
 • Voorbereiden en deelnemen aan vergaderingen sectorraad hoger onderwijs, sectorbestuur hoger onderwijs en het werkoverleg 10-span hoger onderwijs (maandelijkse overleg met de hoofdbestuurders, beleidsmedewerker en rayonbestuurders van het HO) over arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen, medezeggenschap op de instellingen en onderwijskundige
  ontwikkelingen in de hoger onderwijs sector.
 •  Lezen van stukken over arbeidsvoorwaardelijke en onderwijsinhoudelijke
  onderwerpen in het hoger onderwijs.
 • Uitvoeren van andere, organisatorische verenigingstaken, zoals het voorzitten van
  vergaderingen, geven van korte presentaties, schrijven van korte notities,
  deelname aan acties et cetera.

Vereisten:

 • Lid zijn van de AOb, tevens werkzaam in de sector hoger onderwijs.
 • Bereidheid om het beleid van de AOb voor de hoger onderwijs sector uit te voeren en de AOb extern te vertegenwoordigen.
 • Ruime ervaring in het Hoger Beroeps Onderwijs.
 • Ervaring in een MR/OR strekt tot aanbeveling.

Procedure

De aanmelding wordt getoetst aan de hierboven genoemde vereisten. Vervolgens wordt
de kandidaat ter verkiezing voorgedragen aan de sectorraad hoger onderwijs, die wordt gehouden op vrijdag 26 maart 2021.

Stuur je aanmelding met een motivatie voor 1 januari 2021 naar bestuur@aob.nl
Wil je meer informatie over het werk van het sectorbestuur? Stuur een email met
je gegevens. Dan neemt de voorzitter van het sectorbestuur contact met je op.