Sectorbestuurders wetenschappelijk onderwijs & onderzoek

Deze vacature is voor sectorbestuurder voor het wetenschappelijk onderwijs & onderzoek (WO&O).

Wil je lid worden van het sectorbestuur WO&O?

Elk AOb-lid dat werkt aan een universiteit of onderzoeksinstelling kan zich kandidaat stellen. Algemene informatie over de verkiezingen kun je opvragen via: sectorbestuur-woo@aob.nl. Voor specifieke informatie én kennismaking kun je ook rechtstreeks contact opnemen met de voorzitter van het sectorbestuur WO&O Ceren Pekdemir, de hoofdbestuurder WO&O Marijtje Jongsma of de sectorbestuurder Donald Pechler.

We ontvangen je kandidaatstelling het liefste voor 1 januari 2023 via sectorbestuur-woo@aob.nl t.a.v. Pieter Wagenaar (secretaris van het sectorbestuur). De sectorraad kiest de nieuwe bestuursleden op 31 maart 2023.

Benoeming

De benoeming is in principe voor 4 jaar en loopt van 1 augustus 2023 tot 1 augustus 2027. De rollen van penningmeester, secretaris en voorzitter worden binnen het bestuur verdeeld. Voor de rol van penningmeester is affiniteit met begrotingen en financiën een pré. Daarnaast draagt de penningmeester ook zorg voor het afhandelen van de declaraties. Mocht u affiniteit hebben met een van deze rollen, wordt het gewaardeerd als u dit aangeeft bij de sollicitatie.

[Engelse vertaling]

Would you like to become a member of the WO&O sector board?

Any AOb member working at a university or research institution can stand as a candidate. General information about the elections can be obtained via bestuur@aob.nl. For specific information and introductions, you can also contact the chair of the WO&O sector board Ceren Pekdemir, AOb board member Marijtje Jongsma or the sector director Donald Pechler.

We prefer to receive your nominations before 1 January 2023 via sectorbestuur-woo@aob.nl attn Pieter Wagenaar (secretary of the board). The sector board will elect the new board members on 31 March 2023.

Appointment

The appointment is in principle for four years and runs from 1 August 2023 to 1 August 2027. The roles of treasurer, secretary and chair will be divided within the board. For the role of treasurer, an affinity with budgets and finances is a plus. The treasurer is also responsible for handling declarations. If you have an affinity with any of these roles, it would be appreciated if you indicate this when you apply.