Sectorbestuurders voortgezet onderwijs

Het sectorbestuur VO zoekt jou!

Wil jij de stem van jouw collega’s vertegenwoordigen? Wil jij voor de sector voortgezet onderwijs het beleid van de AOb vormgeven? Stel je kandidaat voor het sectorbestuur namens rayon Zuid of rayon Noord!

In het sectorbestuur bereid je gezamenlijk de vergaderingen van de sectorraad voor en ben je nauw betrokken bij de actuele ontwikkelingen van het VO, zowel op onderwijsinhoudelijk als arbeidsvoorwaardelijk vlak. Samen met de overige leden van het sectorbestuur vorm je de spinnen in het web van informatie en input vanuit de werkorganisatie, het hoofdbestuur van het AOb, de 50 verkozen leden van de sectorraad VO, de cao-onderhandelaars en de rest van de collega’s in het VO. Zo zorg je bijvoorbeeld er samen met de rayonhoofdbestuurder voor dat de bezetting van de sectorraad op orde is en dat er vanuit jouw rayon een inhoudelijke bijdrage aan de sectorraad VO geleverd wordt. Ook organiseer je samen met de collega’s uit het rayon activiteiten voor leden uit de sector VO.

Benoeming

Voor rayon Zuid (Limburg en Noord-Brabant) en rayon Noord (Friesland, Groningen en Drenthe) zijn vacatures binnen het sectorbestuur VO. Het gaat om een benoeming voor een termijn van 4 jaar, ingaande op 1 augustus 2023. Voor de benoemden zijn vakbondsfaciliteiten beschikbaar (4 klokuren per week gedurende 45 weken). Er wordt zowel fysiek (in Utrecht) als online (via Teams) vergaderd en gewerkt. Activiteiten in rayon Zuid vinden doorgaans plaats op het rayonkantoor in Eindhoven, in rayon Noord staat het rayonkantoor in Groningen.

Ben jij een enthousiaste netwerker met een passie voor ons beroep, eigen ideeën en binding met de betreffende regio?

Ben jij een enthousiaste netwerker met een passie voor ons beroep, eigen ideeën en binding met de betreffende regio? Heb jij een brede blik op de sector en wil jij je inzetten voor het verbeteren van het onderwijs? Stel je kandidaat voor het sectorbestuur VO!

De verkiezing vindt plaats door en tijdens de vergadering van de sectorraad VO op vrijdag 31 maart 2023. Kandidaatstellingen dienen schriftelijk binnen te zijn op 1 februari 2023. Stuur jouw kandidaatstelling naar sectorbestuur-vo@aob.nl .

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:

Kim van Strien – voorzitter
Walter Kamphuis – rayon Oost, secretaris
Peter Kors – rayon Zuidwest, penningmeester
Albert Eggens – rayon Noord
Wouter den Boer – rayon Noordwest