Sectorbestuurders hbo

Werk je in het hbo en heb je een onderbouwde mening over arbeidsvoorwaarden? Stel je kandidaat voor het sectorbestuur van de AOb en bepaal het AOb-beleid voor de sector hbo.

Op 31 maart 2023 vinden er verkiezingen plaats voor het sectorbestuur hbo van de AOb. De leden van de sectorraad hbo kiezen dan de voorzitter, secretaris en twee bestuursleden van het sectorbestuur. De voorzitter en secretarisfunctie zijn gefaciliteerde functies. Daarnaast zoekt het bestuur twee bestuursleden voor het sectorbestuur.

Deze bestuursleden doen dit op vrijwilligersbasis. Vanwege de spreiding van de bestuursleden over de verschillende rayons worden met name kandidaten uit Zuidwest, Zuid en Noord uitgenodigd te reageren, maar ieder geïnteresseerd AOb-lid werkzaam in het hbo kan zich aanmelden.

Het betreft een zittingstermijn van 1-8-2023 tot 1-8-2027 (daarna mogelijkheid tot herbenoeming)

Taken bestuurslid:

 • Contacten onderhouden met het rayon en een bijdrage leveren aan het organiseren van verenigingsactiviteiten in het rayon.
 • Voorbereiden en deelnemen aan vergaderingen van het sectorbestuur (wekelijks), rayonbestuurders (tweemaandelijks) en de sectorraad hbo (tweemaandelijks).
 • Bijhouden van de actuele ontwikkelingen op het gebied van arbeidsvoorwaardelijke en onderwijsinhoudelijke onderwerpen in het hbo.
 • Bereidheid om onderbouwde meningen te vormen over arbeidsvoorwaardelijke en onderwijsinhoudelijke onderwerpen in het hbo.
 • Waar van toepassing actieve deelname en/of aansturen van werkgroepen binnen de sector, opstellen van concepten voor nieuwsbrieven, memo’s en dergelijke, deelname aan acties.
 • Voeling houden met personeelsleden in de eigen instelling en binnen het rayon. Weten wat er leeft en waar de AOb rekening mee moet houden bij het innemen van standpunten.

Aanvullende taken voorzitter

 • Coördineren van de werkzaamheden van het bestuur.
 • Voorzitten vergaderingen sectorraad en sectorbestuur.
 • Contact onderhouden met het hoofdbestuur en dagelijks bestuur.

Aanvullende taken secretaris

 • Beheren van de postbus van het sectorbestuur.
 • Voorbereiden van agenda’s vergaderingen sectorraad, 10-span en sectorbestuur in samenspraak met de voorzitter.
 • Bijhouden van actielijst van het sectorbestuur.

Vereisten voor alle bestuursleden:

 • Lid zijn van de AOb, tevens werkzaam in de sector hbo.
 • Bereidheid om het beleid van de AOb voor de hbo-sector uit te voeren en de AOb extern te vertegenwoordigen.
 • Ervaring in de medezeggenschap (centrale of decentrale medezeggenschapsraad of opleidingscommissie) strekt tot aanbeveling.

Procedure

De aanmelding wordt getoetst aan de hierboven genoemde vereisten. Vervolgens wordt de kandidaat ter verkiezing voorgedragen aan de sectorraad hbo, die wordt gehouden op 31-3-2023.

Stuur je aanmelding met een motivatie voor 1-2-2023 naar sectorbestuur-ho@aob.nl. Wil je meer informatie over het werk van het sectorbestuur? Mail naar sectorbestuur-ho@aob.nl met je contactgegevens. Dan neemt de voorzitter van het sectorbestuur contact met je op.