Lid sectorbestuur mbo

Op 23 maart 2019 is de verkiezing voor een plaats in het sectorbestuur mbo van de AOb. Het gaat om een vrijwillige functie voor een periode van vier jaar: van 1 augustus 2019 tot 1 augustus 2023. Wil jij invloed uitoefenen en meedenken? Stel je verkiesbaar.

Wat zijn je taken?

  • Contacten onderhouden met het rayon en een bijdrage leveren aan het organiseren van verenigingsactiviteiten in het rayon
  • Voorbereiden en deelnemen aan vergaderingen van de sectorraad mbo en het werkoverleg mbo breed over arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen, medezeggenschap op de instellingen en onderwijskundige ontwikkelingen in het mbo. (Mbo breed is een maandelijks overleg met de hoofdbestuurders, beleidsmedewerkers en rayonbestuurder van de mbo-sector)
  • Deelname aan schoolbezoeken in het land en aan studiedagen
  • Lezen van stukken over arbeidsvoorwaardelijke en onderwijsinhoudelijke onderwerpen in het mbo
  • Uitvoeren van andere, organisatorische verenigingstaken, zoals het voorzitten van vergaderingen, uitzoeken van zaken, geven van korte presentaties, schrijven van stukjes, activiteiten bij acties etc.
  • Voeling houden met personeelsleden in de eigen instelling en binnen het rayon. Je moet weten wat er leeft en waar de AOb rekening mee moet houden bij het innemen van standpunten
  • Voorbereiden van en deelname aan de werkgroep onderwijs.

Vereisten

Om in het sectorbestuur mbo te komen moet je lid zijn van de AOb en tijdens de zittingsperiode werken in het mbo. Je moet ook bereid zijn om het beleid van de AOb voor de mbo-sector uit te voeren en de bond te vertegenwoordigen. Ruime ervaring op een roc, aoc of mbo-vakschool is gewenst en ervaring in ondernemingsraden is een pré. Wil jij je aanmelden? Stuur voor 31 december een mail met motivatie en cv naar: bestuur@aob.nl

Procedure

We toetsen de aanmelding aan de hierboven genoemde eisen. Vervolgens wordt de kandidaat ter verkiezing voorgedragen aan de AOb-sectorraad mbo op vrijdag 23 maart 2019. Wil je meer informatie over het sectorbestuur en deze functie? Mail naar Jan Everts via j.everts@albeda.nl of naar Hans Berendsen, secretaris, via: h.berendsen@rocva.nl