Lid sectorbestuur hoger onderwijs

Binnen de AOb zijn er vier onderwijssectoren: primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Voor iedere sector is er een sectorraad waarin -ongeveer vijftig- leden uit de sector zitten. Deze mensen spreken zich uit over de arbeidsvoorwaardelijke en onderwijsinhoudelijke zaken die binnen hun sector spelen.

De sectorraad kiest een sectorbestuur dat de vergaderingen van de sectorraad samen met de leden van het hoofdbestuur voorbereidt.

Er is één vacature voor het AOb-sectorbestuur hoger beroepsonderwijs (hbo). Ben jij lid van de AOb, werk je op een hogeschool en wil jij de hbo-sector vanuit de bond vertegenwoordigen? Stel je dan verkiesbaar.

Wij zoeken

Voor de vacature verwachten wij een kandidaat die aan de volgende eisen voldoet:

  • Een academisch werk- en denkniveau
  • Iemand die strategisch kan denken
  • Aantoonbare ervaring in het hoger beroepsonderwijs en affiniteit met landelijke aangelegenheden in het hoger onderwijs
  • Goede communicatieve vaardigheden
  • AOb-lidmaatschap en tijdens de zittingsperiode werk je in het hbo. Je moet ook bereid zijn om het beleid van de AOb voor de hbo-sector uit te voeren en de bond te vertegenwoordigen.

Verkiezingen

Per 1 augustus 2019 is de huidige voorzitter wel herkiesbaar als lid van het bestuur maar komt de positie van voorzitter vacant. Het sectorbestuur kiest dan uit zijn midden een nieuwe voorzitter.

Procedure

Interesse? Meld je voor 31 december 2018 aan door een motivatie te sturen naar Chris Smits en Josien Booy (zie contactinformatie hieronder). We toetsen jouw aanmelding aan de hierboven genoemde vereisten. Vervolgens wordt de kandidaat ter verkiezing voorgedragen aan de sectorraad voortgezet onderwijs. De verkiezing is op 22 maart 2019.

Wil je meer informatie over de functie? Mail of bel dan naar Chris Smits via: Cp.Smits@fontys.nl/06-133 133 21 of naar Josien Booy via: j.booy@ipabo.nl/06-274 678 27