Docenten voor vaststellingscommissies CvTE

De vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zijn belangrijke schakels bij de totstandkoming van de examens in het voortgezet onderwijs. Wil jij meedenken over de eindexamens? Dan is dit je kans.

De commissies beoordelen examenopgaven en stellen centrale examens vast voor het betreffende vak. Ook denken ze mee over de constructie-opdracht aan Cito voor de centrale examens van het betreffende vak en adviseren ze over de normering van de centrale examens.
De AOb kan in samenwerking met CNV Onderwijs een voordracht doen voor één plaats in elke vaststellingscommissie. Wil je meer weten over het CvTE en de werkzaamheden van een vaststellingscommissie. Kijk op de website van het college.

Vacatures

Voor het komende schooljaar heeft het CvTE weer enkele vacatures te vervullen (zie hieronder). We zoeken naar bevoegde collega’s die ruime ervaring hebben en lesgeven in examenklassen. Je mag geen auteur zijn of lid van een team van auteurs van een leermethode. Ook mag je geen lid zijn van de constructiegroep van Cito, of dat recentelijk zijn geweest. Dat geldt ook voor het voorzitter- of lidmaatschap van het bestuur van een vakinhoudelijke vereniging.

Wij vragen

Kandidaten kunnen goed werken in teamverband en deskundigheid op het gebied van examinering en toetsing is gewenst. Voor de werkzaamheden voor het CvTE word je afhankelijk van het aantal voor het betreffende vak vast te stellen examens vrijgesteld van schoolwerk. Die vrijstelling varieert van 155 tot 304 klokuren per jaar. Kandidaten dienen lid te zijn van de vakbond AOb of CNVO.

Ben je geïnteresseerd? Mail dan je cv voor maandag 4 maart 2019 naar Albert van der Meer, plaatsvervangend voorzitter van het AOb-sectorbestuur vo, via: a.meer253@upcmail.nl

Vacante plaatsen per 1 augustus 2019

Vaststellingscommissie Aantal klokuren per schooljaar (bij benadering) Specifieke functie-eisen/bijzonderheden
Aardrijkskunde vmbo 247 klokuren Geeft bij voorkeur les in de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo;
Heeft affiniteit met taal, ervaring met de taalproblematiek van leerlingen
Engels vmbo 304 klokuren Geeft les in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo
Geschiedenis vmbo 247 klokuren Geeft bij voorkeur les in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo
Maatschappijkunde vmbo 304 klokuren Geeft bij voorkeur les in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo
Frans havo/vwo 155 klokuren Geen aanvullende functie-eisen
Geschiedenis havo/vwo 200 klokuren Geen aanvullende functie-eisen