Leden vaststellingscommissies College voor Toetsen en Examens

Vacatures vaststellingscommissies College voor Toetsen en Examens

De AOb kan in samenwerking met CNV Onderwijs een voordracht doen voor één plaats in elke vaststellingscommissie.

Wat doet het CvtE?

De vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zijn belangrijke schakels bij de totstandkoming van de examens in het voortgezet onderwijs. Ze beoordelen examenopgaven en stellen centrale examens vast voor het betreffende vak; ze denken mee over de constructie-opdracht aan Cito voor de centrale examens van het betreffende vak en adviseren over de normering van de centrale examens.

Meer informatie over het CvTE en de werkzaamheden van een vaststellingscommissie vind je op de website van het CvtE.

Wie zoeken we?

Voor het volgende schooljaar zijn weer enkele vacatures te vervullen. We zoeken naar bevoegde collega’s die ruime ervaring hebben en lesgeven in examenklassen. Hij/zij mag geen auteur zijn of lid van een team van auteurs van een leermethode. Hij/zij mag geen lid zijn van de constructiegroep van Cito, of dat recentelijk zijn geweest. Dat geldt ook voor het voorzitter- of lidmaatschap van het bestuur van een vakinhoudelijke vereniging. Kandidaten kunnen goed werken in teamverband en deskundigheid op het gebied van examinering en toetsing is gewenst.

Hoe ziet het er praktisch uit?

Voor de werkzaamheden voor het CvTE word je afhankelijk van het aantal voor het betreffende vak vast te stellen examens vrijgesteld van schoolwerk. Die vrijstelling varieert van 178 tot 319 klokuren per jaar. Kandidaten dienen lid te zijn van de vakbond AOb of CNVO.

Collega’s met interesse voor dit werk kunnen zich met een Curriculum Vitae melden bij de AOb bij Albert van der Meer. De sluitingsdatum hiervoor is maandag 1 maart 2021.

Om welke vakken gaat het?

Op dit moment zijn in de volgende commissies per 1 augustus 2021 vacante plaatsen:

– BIOLOGIE VMBO 319 KLOKUREN
– GESCHIEDENIS VMBO* 247 KLOKUREN
– KUNST (ALGEMEEN) HAVO/VWO** 178 KLOKUREN

*DE DOCENT GEEFT BIJ VOORKEUR LES IN DE LEERWEG BB EN KB
**HET BETREFT HIER EEN DOCENT(E) DANS DIE KUNST (ALGEMEEN) GEEFT AAN EXAMENKLASSEN