Leden vaststellingscommissies College voor Toetsen en Examens (CvTE)

Geef jij les aan examenklassen en vind je het leuk om met examenopgaven en normering bezig te zijn? Overweeg een plekje in een vaststellingscommissie van het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zijn belangrijke schakels bij de totstandkoming van de examens in het voortgezet onderwijs.

De commissies beoordelen examenopgaven en stellen centrale examens vast voor het betreffende vak; ze denken mee over de constructie-opdracht aan Cito voor de centrale examens van het betreffende vak en adviseren over de normering van de centrale examens.

De AOb kan in samenwerking met CNV Onderwijs een voordracht doen voor één plaats in elke vaststellingscommissie. Informatie over het CvTE en de werkzaamheden van een vaststellingscommissie vind je op www.cvte.nl.

Voor komend schooljaar zijn weer enkele vacatures te vervullen. We zoeken bevoegde collega’s die ruime en actuele ervaring hebben in lesgeven aan examenklassen.

Let op. Hij of zij mag geen auteur zijn of lid van een team van auteurs van een leermethode. Hij of zij mag ook geen lid zijn van de constructiegroep van Cito, of dat recentelijk zijn geweest. Dat geldt ook voor het voorzitter- of lidmaatschap van het bestuur van een vakinhoudelijke vereniging.

Kwaliteiten

Kandidaten kunnen goed werken in teamverband. Uiteraard is aantoonbare deskundigheid op het gebied van examinering en toetsing gewenst.

Op de website van het CvTE vind je een filmpje over het werk voor een vaststellingscommissie.

Praktisch

Voor de werkzaamheden voor het CvTE word je afhankelijk van het aantal voor het betreffende vak vast te stellen examens vrijgesteld van schoolwerk. Die vrijstelling varieert van 178 tot 319 klokuren per jaar.

Kandidaten moeten lid zijn van de vakbond AOb of CNV Onderwijs.

Op dit moment zijn in de volgende commissies per 1 augustus 2023 vacante plaatsen:

• Frans vmbo – 132 klokuren
• Maatschappijwetenschappen havo-vwo – 220 klokuren

Collega’s met interesse voor deze vacature kunnen zich met een Curriculum Vitae melden bij de AOb bij Peter Kors.

De sluitingsdatum is vrijdag 24 februari 2023.