Drie nieuwe leden hoofdbestuur

Door tussentijds aftreden ontstaan er per 1 augustus 2023 vacatures in het hoofdbestuur. Het gaat om twee functies met een zittingstermijn tot 1 augustus 2025. Vanwege reglementair aftreden ontstaat er één vacature met een zittingstermijn tot 1 augustus 2027. Voor alle vacatures geldt de mogelijkheid tot herverkiezing. Het hoofdbestuur is een collegiaal bestuur en geeft de AOb richting en leiding. 

De hoofdbestuurszetels die tussentijds vacant komen, hebben een zittingsperiode van 1 augustus 2023 tot 1 augustus 2025:

  • Uit de sector Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek (WO&O), met een zittingstermijn tot 1 augustus 2025
  • Voor de groepen en netwerken, met een zittingstermijn tot 1 augustus 2025
  • Voor rayon Zuid (Noord-Brabant en Limburg), met een zittingstermijn tot 1 augustus 2027

Tijdspad verkiezingen

1: Kandidaatstelling, voorzien van motivatie en cv, schriftelijk binnen: uiterlijk 5 mei 2023
2: Toetsing door de toetsingscommissie vanuit de Algemene Vergadering: vóór 1 juni 2023
2: Publicatie kandidaten: op de website van de AOb in juni 2023
3: Presentatie kandidaten op voorbereidende vergaderingen: juni 2023
4: Verkiezing: Algemene Vergadering 23 juni 2023

Over het hoofdbestuur

Het AOb-hoofdbestuur bestaat in totaal uit twintig personen. Vijf daarvan, het dagelijks bestuur, zijn in loondienst. De overige vijftien hoofdbestuurders zijn onbezoldigd en komen uit verschillende regio’s en onderwijssectoren. Zij werken maximaal twee dagen voor de AOb naast het werk op de universiteit/school. De AOb betaalt de instelling om vervanging te regelen. Dat noemen we ‘op faciliteitenbasis’.

Hoofdbestuurders geven richting en leiding aan de AOb en denken mee over arbeidsvoorwaarden en onderwijsbeleid. Ook bewaken ze de voortgang van de vakbond. Bestuursleden moeten goed op de hoogte zijn van wat er speelt in het onderwijs, strategisch ingesteld zijn en kennis hebben van onderwijsinhoud.

Solliciteer!

Als je meer wilt weten kun je contact opnemen met AOb-bestuurder Henrik de Moel: hdmoel@aob.nl/06 24582184. Solliciteren? Stuur je motivatie en cv voor 5 mei naar bestuur@aob.nl