Kandidaten groepsbestuur Postactieven

Er zijn per 1 januari 2020 twee vacatures voor het groepsbestuur Postactieven. Het bestuur van de groep Postactieven van de AOb heeft als taak het beleid van de groep te sturen en na besluitvorming in de groepsraad uit te voeren. Het beleid is gericht op de zaken die postactieven aangaan op het gebied onder andere van inkomen, wonen en zorg.

Als bestuurslid bereid je vergaderingen voor en woon je de vergaderingen bij van het groepsbestuur en de groepsraad. Deze vergaderingen worden gehouden in het AOb-hoofdkantoor in Utrecht en vinden ongeveer tien keer per jaar plaats. Het betreft een vrijwillige functie. Alleen reiskosten en de lunch worden vergoed.

Verkiezingen

Op 4 maart houdt het bestuur een verkiezing omdat er twee bestuursleden dan aftreden. Wij roepen dan ook postactieve leden van de AOb op om zich kandidaat te stellen. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur doen we een beroep op vrouwelijke gepensioneerden en postactieve zestigers om zich te kandideren.

Eén taak geldt voor elk bestuurslid en dat is het activeren en aansturen van lokaal actieve groepen van de AOb. Dit betekent dat je binnen de regio contacten onderhoudt en aanwezig bent bij onze vakbondshuizen. Vaak worden bestuursleden ook weer actief in de sectorraad van de onderwijssector waarin je hebt gewerkt. Andere taken binnen het bestuur zijn die van voorzitter, plv. voorzitter, secretaris, penningmeester, afvaardiging naar sectorraden, redactie digitale nieuwsbrief. Bestuursleden hebben een zittingsduur van vier jaar, met in achtneming van een rooster van aftreden om de twee jaar.

Meer weten?

Wil jij meedenken over belangrijke zaken voor gepensioneerden? Reageer dan! Mail AOb-hoofdbestuurder Hans van Nieuwkerk via: hnieuwkerk@aob.nl of reageer via de Facebookgroep Postactieven. Aanmelden kan uiterlijk tot 19 februari 2020 bij Hans van Nieuwskerk.