Bestuursleden gezocht sectorbestuur primair onderwijs regio Oost en Zuid

Wil jij de stem van jouw collega’s uit het primair onderwijs vertegenwoordigen en invloed uitoefenen op het AOb-beleid voor deze onderwijssector? Stel je dan kandidaat voor het AOb-sectorbestuur namens de regio Oost-Nederland (provincies: Overijssel, Gelderland en Flevoland) of Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant). Je blijft in dienst bij jouw school, de AOb betaalt vier uur per week uit aan de school zodat jij je kunt inzetten voor vakbondsactiviteiten.

We zoeken twee bestuursleden voor het sectorbestuur. De functie voor de regio Zuid start op 1 augustus 2021 en loopt tot 1 augustus 2023. De andere vacature is voor een functie in regio Oost. Je start op 1 augustus 2021 en deze functie loopt tot 1 augustus 2025. Als lid van het sectorbestuur ben je bezig met de volgende taken:

  • Het vaststellen van beleid dat tot stand komt op basis van commitment tussen hoofdbestuur en sectorbestuur
  • Contacten onderhouden met het rayon en een bijdrage leveren aan het organiseren van verenigingsactiviteiten binnen jouw regio
  • Het contact onderhouden met andere sectoren, groepen en afdelingen over zaken die gaan over het voortgezet onderwijs
  • Voorbereiden en deelnemen aan de vergaderingen van de AOb-sectorraad po, sectorbestuur po en po-breed
  • Het organiseren en voorzitten van de voorbereidende sectorraadsvergaderingen primair onderwijs in de rayons (online)
  • Deelnemen aan werkbezoeken
  • Lezen van stukken over arbeidsvoorwaardelijke en onderwijsinhoudelijke onderwerpen in het primair onderwijs
  • Voeling houden met de achterban
  • Uitvoeren van andere, organisatorische verenigingstaken, zoals deelname bij acties
  • Het indienen van voorstellen en/of amendementen die door de Algemene Vergadering van de AOb worden behandeld

Interesse? Reageer!

Wil jij je kandidaat stellen? Stuur dan schriftelijk jouw kandidaatstelling naar sectorbestuurpo@aob.nl Liever eerst meer informatie? Stuur dan ook een mailtje naar het mailadres.