Bestuursleden AOb-groepsbestuur Postactieven

Ben jij gepensioneerd en wil je opkomen voor je collega’s in het onderwijs? Stel je dan verkiesbaar voor het groepsbestuur Postactieven van de AOb. Als bestuurslid praat je over zaken die gepensioneerden aangaan, zoals inkomen, wonen en zorg. Ook stuur je lokale groepen aan van de AOb en onderhoud je het contact in de vakbondshuizen. De verkiezingen zijn op 27 mei 2021.

De groepsraad Postactieven houdt tijdens de vergadering in mei verkiezingen in verband met het feit dat drie bestuursleden reglementair aftreden en herkiesbaar zijn. We roepen -in verband met de spreiding in het land- gepensioneerden in de regio’s Noord, Oost, Zuid en Zuidwest-Nederland op om zich aan te melden als kandidaat.

Wat doe je als bestuurslid?

Het bestuur van de groep Postactieven van de AOb heeft als taak het beleid van de groep te sturen en na besluitvorming in de groepsraad uit te voeren. Het beleid is gericht op de zaken die postactieven aangaan op het gebied onder andere van inkomen, wonen en zorg.

Als bestuurslid bereid je vergaderingen voor en doe je actief mee bij vergaderingen van het groepsbestuur, groepsraad en regionale bijeenkomsten waaronder de voorbereidende algemene vergaderingen. De meeste vergaderingen -ongeveer 10 per jaar- houden we op het AOb-hoofdkantoor in Utrecht. Reiskosten worden vergoed.

Taken:

  • Het activeren en aansturen van lokaal actieve groepen van de AOb. Dit betekent contact binnen het rayon onderhouden en waar aanwezig met de vakbondshuizen
  • Vaak worden bestuursleden ook weer actief in de sectorraad in de sector waarin ze hebben gewerkt
  • Andere taken binnen het bestuur zijn die van voorzitter, plv. voorzitter, secretaris, penningmeester, afvaardiging naar sectorraden, redactie digitale nieuwsbrief.

Meer informatie?

Bestuursleden hebben een zittingsduur van vier jaar, met in achtneming van een rooster van aftreden om de twee jaar. Onderdeel van de procedure is een voorafgaand gesprek met twee leden van het bestuur. Verdere informatie over de vacatures is in te winnen bij de  hoofdbestuurder namens de postactieven Hans Nieuwkerk of via Facebook-groep postactieven.