AOb-hoofdbestuurder rayon Noord

In verband met het tussentijds aftreden van Marjan Dijkema zoekt de AOb naar een nieuwe hoofdbestuurder vanuit rayon Noord (Friesland, Groningen, Drenthe). Iets voor jou? Het gaat om een onbezoldigde functie.

Als bestuurslid ben je onderdeel van het hoofdbestuur dat de AOb richting geeft. Het gaat om een gekozen functie voor een zittingstermijn tot 1 augustus 2023. Daarna volgt reglementair aftreden met de mogelijkheid om je herkiesbaar te stellen.

Bekijk de profielbeschrijving voor meer details over de functie.

Reageer!

Reageren kan tot 23 september 2021 door een mail te sturen via verkiezingen@aob.nl. Stuur ook je motivatie en cv mee. Na kandidaatstelling volgt een gesprek met de toetsingscommissie vanuit de Algemene Vergadering. De namen van de kandidaten worden vanaf 1 november gepubliceerd op de website van de AOb. De verkiezing vindt plaats op de Algemene Vergadering op 26 november 2021.

Meer informatie

Bel AOb-bestuurder (mbo en algemeen secretaris) Henrik de Moel voor meer informatie: 06-24582184. Vragen kun je ook mailen naar bestuur@aob.nl