Onderwijsondersteunend Personeel (OOP)

De groep voor onderwijsondersteunend personeel komt op voor de belangen van onderwijsondersteuners, zoals onderwijsassistenten, de toa’s, conciërges en administrateurs. De AOb kan bijvoorbeeld wat voor je betekenen op het gebied van rechtsbijstand of scholing. Bovendien heeft de OOP-groep een eigen consulent die gespecialiseerd is in oop-zaken.

Als onderwijsondersteuner kun je bijvoorbeeld vragen hebben over het onbevoegd voor de klas staan. Eigenlijk mogen alleen bevoegde docenten lesgeven, maar in de praktijk is dit vaak anders. De juristen van de AOb kunnen je adviseren wat je moet doen als je noodgedwongen voor de klas moet staan. Mag je dit bijvoorbeeld weigeren of wie is er dan verantwoordelijk?

De OOP-groep houdt zich ook bezig met actuele onderwijsinhoudelijke zaken op het gebied van onderwijsondersteunend personeel, dat zijn bijvoorbeeld de onderwijsassistenten, de toa’s, conciërges en administrateurs. Daarnaast is de groep vertegenwoordigd in de besturen van de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs waar onder meer over de arbeidsvoorwaarden in de cao’s wordt gesproken.

Het bestuur van de groep vergadert zes keer per jaar op het hoofdkantoor in Utrecht. Heb je vragen? Mail naar AOb-hoofdbestuurder Rosalinde Stins: rstins@aob.nl

Meld je aan!

Wil je je als AOb-lid aansluiten bij de groep voor ondersteunend personeel? Dat kan via de persoonlijke omgeving MijnAOb.