Netwerk diversiteit & inclusie

Alle onderwijsmedewerkers en leerlingen moeten zich geaccepteerd, gerespecteerd en gewaardeerd voelen binnen hun school of instelling. Het AOb-netwerk diversiteit & inclusie zet zich hiervoor in. Dat is nodig, omdat de samenleving multicultureel en divers is.

Het AOb-netwerk focust op verschillende soorten diversiteit, zowel seksueel en gender als cultureel, etnisch en religieus.

Seksuele en genderdiversiteit

Niet bij elke onderwijsinstelling is het even prettig om te werken als LHBTI+-werknemer. Als de sfeer niet prettig is voor de werknemers, dan is dat vaak voor de LHBTI+-studenten of leerlingen ook het geval. Er kunnen situaties voorkomen die kwetsend of kleinerend zijn en die je lastig kunt aankaarten. De AOb komt op voor de belangen van al het onderwijspersoneel en onze medewerkers kijken hoe ze de arbeidsvoorwaarden zo kunnen maken dat die beter rekening houden met de verschillende situaties van onderwijspersoneel. Ook maakt de bond zich hard om in alle onderwijssectoren het onderwijs divers en inclusief te maken.

Etnische, culturele en religieuze diversiteit

De AOb (h)erkent en waardeert verschillen. Juist deze diversiteit maakt ons sterker. Daarom komen we op voor de belangen van personeel van alle etniciteiten. Zowel in het onderwijs als binnen onze bond streven we naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de maatschappij. In een veilig en inclusief leerklimaat kunnen leerlingen en medewerkers zich namelijk volledig ontplooien.

Wat we doen

  • Binnen de AOb adviseren we over diversiteit en inclusie en de manier waarop de bond dit kan meenemen in de individuele belangenbehartiging en in de collectieve belangenbehartiging
  • We vergroten de zichtbaarheid
  • Het netwerk houdt bijeenkomsten over diversiteit op school, eventueel in samenwerking met andere organisaties. Op deze manier willen we AOb-leden informeren over complexe thema’s, zoals racisme, discriminatie, seksuele en genderdiversiteit op school
  • Signalen opvangen en delen. We spelen graag in op de behoefte van onze achterban en staan open voor signalen en praktijkervaringen. Zo nodig bespreken we de signalen met overheidsinstanties of we kijken wie er binnen de bond kan helpen. Als het nodig is informeren we de media

Wat wij willen:

  • Racisme, discriminatie, segregatie en kansenongelijkheid tegengaan in het onderwijs
  • Bewustwording creëren en vergroten over diversiteit en inclusie
  • Een inclusief curriculum (het gaat dan vooral om de vakken burgerschap/maatschappijleer)
  • Eerlijke schooladviezen
  • Representatie van de samenleving in het onderwijs en in de AOb

Om dit voor elkaar te krijgen werken wij nauw samen met de AOb-hoofdbestuurders en met andere organisaties die zich met deze thema’s bezighouden.

Meld je aan!

Vind je als AOb-lid ook dat er meer aandacht moet zijn voor diversiteit en inclusiviteit binnen het onderwijs en wil je hier een bijdrage aan leveren of meer kennis over opdoen? Meld je dan aan via MijnAOb.

Contact

Heb je vragen of leven er op je school onderwerpen waar je graag eens met ons van gedachten over zou wisselen? Neem contact op met AOb-hoofdbestuurder Rosalinde Stins: rstins@aob.nl