Staking gaat door ondanks geruchten over investeringen

"De staking gaat gewoon door." Dat zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen in een eerste reactie op de geruchten over 500 miljoen euro voor werkdrukverlaging in het primair onderwijs.

We weten pas zeker dat er geld bij komt als we het zwart op wit in het regeerakkoord zien staan. En we hebben nog 900 miljoen euro extra nodig omdat ook de lonen fors moeten worden opgestuwd.”

Verheggen noemt de actie van ‘bronnen rond het kabinet’ een klassieker. “We hebben dit vaker gezien: aan de vooravond van een staking wordt een nieuwtje gebracht om het verzet te breken. Maar we gaan gewoon naar Den Haag morgen. We hebben namelijk nog niets. En daarbij: deze staking gaat over veel meer dan werkdruk. Willen we de arbeidsmarkt in het primair onderwijs een beetje aantrekkelijker maken voor studiekiezers, dan moeten basisscholen een salaris kunnen bieden waarmee ze meer hoogopgeleiden kunnen trekken. Dat is nu beslist niet het geval.”

De gevolgen daarvan zijn terug te vinden in de prognoses die het ministerie van Onderwijs zelf hanteert. Verheggen: “Daarin wordt geschermd met lerarentekorten van tienduizend fte per 2025. Zo’n cijfer kun je allicht beïnvloeden met een aanval op de werkdruk, maar je bent het lek echt niet boven als je nauwelijks iets doet aan de beloning. Vooral de mannen voor de klas waar de ChristenUnie zich zo fanatiek voor inzet, blijven goeddeels weg als je in andere sectoren veel meer kunt verdienen.”

AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen: “Met het gehele PO-front staan we in het Zuiderpark met een duidelijke boodschap aan de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie: kom over de brug met die 1,4 miljard euro.”

En dus gaat Verheggen morgen gewoon met de bus naar Den Haag. Om te staken. “Met het gehele PO-front staan we in het Zuiderpark met een duidelijke boodschap aan de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie: kom over de brug met die 1,4 miljard euro. Nederland staat als het goed gaat aan de vooravond van economisch mooie tijden, maar onze kennissamenleving valt of staat met een solide basis. Daar is het primair onderwijs voor nodig. Herstel de beloning, zorg voor een gezonde sector.”

Meer nieuws