Het protocol voor de volledige scholenopening van het reguliere onderwijs staat online.
Het protocol voor de volledige scholenopening van het reguliere onderwijs staat online.

Beeld: Algemene Onderwijsbond

Protocol voor volledige opening basisonderwijs is gereed

Het protocol voor de volledige opening van de basisscholen is beschikbaar. Hierin staan enkele verruimingen en verduidelijkingen. Ook is er een update van het protocol voor het speciaal (basis) onderwijs.

Op 19 mei maakte premier Rutte bekend dat alle basisschoolleerlingen weer volledig naar school gaan. Wel moeten leerlingen en onderwijspersoneel zich houden aan de RIVM-richtlijnen. De bonden en de werkgeverskoepel PO-raad stelden een protocol op dat scholen op weg moet helpen met de praktische uitvoering. Belangrijk daarbij is dat scholen niet ‘aan het onmogelijke worden gehouden’.

Het uitgangspunt is dat alle leerlingen vanaf 8 juni volledig naar school gaan en dat er tussen de leerlingen onderling geen anderhalve meter afstand hoeft te zijn. Tussen personeelsleden onderling en leerlingen en personeelsleden moet er wel afstand worden bewaard. Dit verandert niet in vergelijking met het vorige protocol.

Vrijwilligers

Volgens het nieuwe protocol mogen ouders in principe niet op de school of op het schoolplein komen, tenzij het gaat om vaste vrijwilligers die al regelmatig werkzaamheden in de school verrichtten. Zij mogen wel weer aanwezig zijn in de school, mits ze zich aan alle RIVM-regels houden en thuisblijven bij klachten.

Schoolreisjes

Verder wordt scholen ‘dringend geadviseerd’ om terughoudend te zijn met schoolreisjes, musicals, vieringen en kampen. Een afweging over deze activiteiten zal in overleg met de mr en de Veiligheidsregio gemaakt moeten worden.

Muziek

Leerlingen mogen wel zingen en blaasinstrumenten gebruiken tijdens de muziekles. In het protocol is hier specifiek een regel over opgenomen.

Download het hele protocol voor de volledige scholenopening van het reguliere onderwijs via deze link. Het bijgewerkte protocol voor het speciaal (basis) onderwijs vind je hier.

Meer nieuws