Het effect van de schoolsluitingen op de corona-besmettingen is niet in kaart gebracht, aldus de OVV.
Het effect van de schoolsluitingen op de corona-besmettingen is niet in kaart gebracht, aldus de OVV.

Beeld: Pixabay

OVV: effect schoolsluiting op coronabesmettingen ongewis

Het grotendeels sluiten van scholen en het overschakelen op afstandsonderwijs tijdens de corona-pandemie was een ingrijpende maatregel, maar hoeveel het precies heeft bijgedragen aan het indammen van de besmettingen blijft onduidelijk. Het kabinet moet dergelijke maatregelen zo snel mogelijk alsnog grondig evalueren om in de toekomst beter voorbereid te zijn, aldus de Onderzoeksraad voor de Veiligheid vandaag.

Dit tweede deel in een serie van drie rapporten richt zich op de periode september 2020 tot juli 2021 en besteedt specifiek aandacht aan het primair en voortgezet onderwijs. De OVV schetst hoe het kabinet zich in december twee jaar geleden geconfronteerd zag met rap om zich heen grijpende besmettingen en opnieuw besloot om de scholen grotendeels te sluiten – voor kwetsbare leerlingen bleef de deur open. In het voorjaar was dat ook al gebeurd, maar het kabinet bracht de impact en effecten van die sluiting niet in kaart.

Dat had wel bruikbare informatie kunnen opleveren, aldus het OVV-rapport: ‘Zo had een evaluatie van de effecten van de eerste scholensluiting als input kunnen dienen voor de besluitvorming over de tweede scholensluiting. Wanneer een maatregel zo ingrijpend is op het dagelijks leven van (kwetsbare) kinderen is het van belang om het nut en de noodzaak zo goed mogelijk te kunnen bepalen, ook nadat de maatregel is afgeschaft.’

Contactmomenten

Het rapport schetst hoe deze tweede schoolsluiting niet werd genomen vanwege de situatie op de scholen zelf, maar om ouders thuis te houden en zo ‘reisbewegingen en contactmomenten’ te beperken.

‘Het besluit leidt bij scholen en ouders tot verwarring en frustratie als uit de communicatie van het kabinet blijkt dat de scholensluiting vooral is bedoeld om het aantal contacten en reisbewegingen van ouders te verminderen, en niet om de kinderen zelf te beschermen tegen het virus. Wat het beoogde effect van de scholensluiting is op het dempen van de pandemie is bovendien niet duidelijk.’ Tot dusver is onduidelijk gebleven wat de sluiting heeft bijgedragen aan het afremmen van de virusverspreiding. Volgens het kabinet en het OMT zijn de effecten van individuele maatregelen binnen een groter pakket niet of nauwelijks vast te stellen.

“Dit rapport bevestigt dat de scholen dicht gingen om ouders te dwingen om thuis te werken”, aldus AOb-voorzitter Tamar van Gelder. “School is geen opvang. Het sluiten van onderwijslocaties is zo ingrijpend dat je dit alleen moet en mag doen als het gaat om de gezondheid van leerlingen en onderwijspersoneel.”

Op sommige punten ziet de OVV wel dat de ervaringen met de eerste schoolsluiting van pas kwamen tijdens de tweede sluiting. Zo waren docenten meer vertrouwd geraakt met afstandsonderwijs en verliep de overschakeling van fysiek naar online lessen beter. Ook zijn lessen getrokken uit de verwarrende ‘halve’ heropening van het primair onderwijs in het voorjaar.

Meer nieuws