Na teleurstellend debat wil AOb-voorzitter stakingskas openen

"Teleurstellend." Zo vat ook AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen het verloop van het Kamerdebat over werkdruk en salaris in het primair onderwijs samen. "Je weet natuurlijk vooraf dat er onderhandelingen lopen, maar je hoopt toch dat Kamerleden genoeg voeling hebben met het onderwijsveld om te laten merken dat ze de boodschap van die duizenden leraren en ondersteuners hebben begrepen."

Van de onderhandelende fracties – VVD, CDA, D66 en GroenLinks – kwam alleen van die laatste twee het signaal ‘we hebben u gehoord’, overigens zonder toezeggingen. “Die verwachtte ik niet”, zegt Verheggen. “Maar als je de discussies de afgelopen tijd een beetje hebt gevolgd, dan moet je weten dat er sectorbrede consensus is over het feit dat het salaris omhoog moet en de werkdruk omlaag.”

Vijf voor twaalf

Verheggen somt op: “PO in Actie heeft een Facebook-groep met bijna 40 duizend leden, alle bonden geven aan dat je niet kunt talmen met maatregelen. De werkgeversorganisatie PO-raad beaamt dat het vijf voor twaalf is. Er was zo veel onderwijspersoneel op de been dat naast de publieke tribune ook drie zalen open moesten zodat iedereen de discussie kon volgen.”

”En wat zegt VVD-woordvoerder Bente Becker? Dat het bij het werven van leraren niet om een hoger salaris gaat maar om status. Dan weet je niet wat er speelt.”

Tel daarbij op dat demissionair staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs zich liet ontvallen dat hij de salarisverschillen tussen het primair en voortgezet onderwijs (vo) verdedigbaar vindt, omdat in het vo met lastige pubers wordt gewerkt en de strekking is duidelijk: het is bijna ondenkbaar dat er zonder druk een coalitieakkoord komt waarin de salarissen en werkdruk in het onderwijs worden aangepakt. Verheggen: “Blijkbaar maken de onafhankelijke analyses van CenterData geen indruk en denkt de VVD dat je de lerarenopleidingen weer vol krijgt als je de mensen voor de klas wat vaker een schouderklopje geeft.”

”Met zo’n instelling zitten we aan het eind van de kabinetsperiode met een lerarentekort van vierduizend fte. En daarna wordt het nog erger.”

Stakingskas open

De voorzitter van de Algemene Onderwijsbond adviseert het hoofdbestuur – zeg maar de senaat van de AOb – eind volgende week om de stakingskas formeel te openen. “We gaan gewoon door met onze acties via #ikverdienmeer en we blijven hameren op ons Salarisstappenplan en ons manifest over werkdruk. Maar wij komen met goed onderbouwde cijfers tot de conclusie dat er een deltaplan nodig is om de arbeidsmarkt van deze sector er bovenop te krijgen. Bij dit debat werd in ieder geval duidelijk dat we niet op forse investeringen hoeven te rekenen voor onze cao’s, dus dan moeten we ons maar gaan opmaken voor een langduriger strijd.”

Meer nieuws