beeld: Typetank

Na corona: opstart onderwijs is maatwerk

Het basisonderwijs kan op 11 mei voorzichtig weer van start. Dit opstarten is wel maatwerk, zo blijkt uit berichten in de regionale en landelijke pers. De ene school bestelt nadrukkelijk geen spatkappen voor leraren, de ander juist wel. Maar alle scholen hebben toch één ding gemeen: ‘We beginnen niet meteen met: hier is je rekenboek, aan de slag.’

Op 11 mei gaan de basisscholen weer open, besliste het kabinet. Maar die datum wordt wellicht niet overal gehaald. Zo vraagt de stichting Samen Tussen Amstel en IJ (STAIJ), ouders rekening te houden met de mogelijkheid dat de scholen later zullen openen. Want de medewerkers zijn druk bezig met de voorbereiding voor de heropening, maar moeten tegelijk het onderwijs op afstand in de lucht houden. En bestuurder Arnold Jonk is niet van plan zijn medewerkers te dwingen om door te werken in de vakantie, zegt hij tegen AT5 en NU.nl . ‘Zeker niet na de afgelopen periode.’

‘Wij hebben een verkeerde inschatting gemaakt’, schrijft het schoolbestuur aan de ouders. ‘Bij deze onze excuses.’

Ook bestuurder Jeroen Goes van de Fluvium-scholen rond Geldermalsen wil zijn personeel niet storen in de vakantie. ‘We moeten zuinig zijn op onze mensen’, zegt hij in het AD. De scholen willen maandag 11 mei gebruiken voor de laatste voorbereidingen, en zijn vanaf 12 mei open.

Maar veertien Nijmeegse basisscholen die de deuren gesloten wilden houden op 11 mei kregen een storm van kritiek over zich heen, schrijft Trouw. Het overkoepelende bestuur van stichting Sint Josephscholen in Nijmegen ging een dag later door het stof. ‘Wij hebben een verkeerde inschatting gemaakt’, schrijft het schoolbestuur aan de ouders. ‘Bij deze mijn excuses hiervoor.’ De scholen gaan nu toch op 11 mei open.

Model

Nadat de openingsdatum is vastgesteld rijst de vraag op: in welke vorm wordt het onderwijs georganiseerd? De meeste scholen in het land lijken te kiezen voor het model waarbij kinderen twee dagen per week naar school gaan. ‘Dit om bewegingen rondom de school zo veel mogelijk te beperken’, zegt directeur-bestuurder Jan Veenker van Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant in Trouw. Op woensdagen is er geen fysiek onderwijs, zodat leraren de tijd hebben om huiswerkopdrachten na te kijken en lespakketten voor het thuisonderwijs samen te stellen.

De Veenendaalse leerlingen van het schoolbestuur CPOV krijgen juist de hele week les, maar dan wel halve dagen. De ene helft van de klas komt ’s ochtends, en de andere helft ’s middags, zegt bestuursvoorzitter Johan van Leeuwen in de Gelderlander. ‘We vinden het vooral voor de kwetsbare kinderen belangrijk dat ze elke dag op school bijgespijkerd worden in bijvoorbeeld taal en rekenen. Het andere dagdeel werken ze thuis.’

Ook bij Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland (SKOR), met scholen in onder meer Tiel en Beesd, komen leerlingen elke dag naar school. ‘We hebben er bewust voor gekozen geen dagen over te slaan’, aldus directeur-bestuurder Maurice Gloudi in het AD. ‘Dan krijg je ouders die zeggen: ‘Voor mij zou een andere dag beter uitkomen’. Daar kun je geen rekening mee houden.’

Spatscherm

Ook sommige scholen van de stichting Keender in Haaksbergen kiezen voor halve dagen, waarbij wel gelet wordt op de gezinssamenstelling. ‘Ouders met drie kinderen kun je moeilijk drie keer per dag op en neer laten rijden’, zegt directeur Debby Verhoeve in De Twentsche Courant / Tubantia.
Alle scholen besteden uiteraard veel aandacht aan hygiëne. ‘Handen wassen’ is overal het devies, maar daarna lopen de maatregelen uiteen. ‘Een spatscherm, daar beginnen we niet aan’, zegt directeur-bestuurder Rien Roelofse van de onderwijsgroep GAVE in Veenendaal de Gelderlander.

‘Er komt plexiglas voor het bureau van leraren. En we hebben plexiglas maskers besteld – de ‘laskap’

Bij de Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland doen ze dat juist wel, zegt directeur-bestuurder Gloudi in het AD. ‘Er komt plexiglas voor het bureau van leraren. En we hebben plexiglas maskers besteld – de ‘laskap’, zullen we maar zeggen – voor als leraren toch dichtbij de kinderen moeten komen. Bijvoorbeeld bij een ongelukje in de kleutergroepen.’

En de ene leraar is de andere niet, vertelt directeur Jorien Griffioen van De Markesteen in Zwolle aan het AD. “Voor de één is het een stuk spannender dan voor de ander. Dat heeft te maken met de leeftijd van collega’s, maar ook met de thuissituatie van sommigen.’ Er zijn leerkrachten die met handschoentjes aan voor de klas willen gaan staan, anderen niet.

Omgekeerd

Mocht een docent in een risicogroep zitten – bijvoorbeeld door een partner die ernstig ziek is – dan is er altijd nog de ervaring die afgelopen weken is opgedaan met het digitale onderwijs, zegt Gloudi van SKOR. ‘Dan wordt het thuisonderwijs, maar dan andersom. Dan zit de leerkracht thuis en geeft die op afstand instructies aan de leerlingen, die in de klas zitten onder leiding van een onderwijsassistent.’

‘De herstart moet je overlaten aan de medewerkers ter plaatse, zij weten precies wat in de gebouwen praktisch mogelijk is’

Ach, in feite gebruikt elke school zijn gezonde verstand, zegt bestuursvoorzitter Stéphane Cépèro van Lowys Porquin te Bergen op Zoom in BN/DeStem. ‘De herstart van het onderwijs moet je overlaten aan de medewerkers ter plaatse. Zij weten precies wat in de gebouwen praktisch mogelijk is. De situatie per school is te verschillend om dat als bestuur van bovenaf te regelen.’ En ja, er liggen landelijke richtlijnen en een protocol. ‘Maar dat is een advies waar scholen van af mogen wijken. Zolang ze hun besluit maar goed onderbouwen’, aldus Cépèro.

Jas

Het gezond verstand wordt ook gebruikt op Opo Deventer en van Stichting Dam (Deventer en Almelose Montessorischolen), zegt Bestuurder Yvonne de Haas in Trouw. Stel dat een school ruim in de jas zit. “Die school wil graag heel groep 8 meerdere dagen van de week naar school halen, om op een goede manier afscheid te nemen. Groep 8 bestaat uit 15 kinderen. Moet je daar dan de helft van aanhouden? Dan komt dat gezonde verstand wel om de hoek kijken.”

‘Wij beseffen dat er nauwelijks gehandhaafd zal worden, maar we willen mogelijke misverstanden in de toekomst voorkomen’

Heropening blijft maatwerk, zegt bestuurder Hannelore Bruggeman van Scholengroep Veluwezoom in het AD. ‘Het is denkbaar dat je voor de ene school looproutes maakt en dat dit voor de andere niet nodig is, omdat die meer ingangen heeft’.

Leerplichtambtenaar

Voorzitter Cépèro van Lowys Porquin gaat overigens ouders die hun kind op 11 mei thuis houden, wel aanmelden bij de leerplichtambtenaar. ‘Wij beseffen dat er nauwelijks gehandhaafd zal worden, maar we willen mogelijke misverstanden in de toekomst voorkomen. Stel dat een ouder het volgend schooljaar niet eens is met een schooladvies en stelt dat de leerling te weinig uren onderwijs heeft gekregen. Dan is het belangrijk om te weten of het kind in strijd met de regels thuis is gehouden.’

Wat alle scholen gemeen hebben is in elk geval dat er op 11 mei, en de dagen daarna, uitgebreid wordt stilgestaan bij wat er de afgelopen weken gebeurd. ‘De eerste week zal een stukje verwerking zijn’, verwoordt directeur Griffioen van De Markesteen de heersende mening. ‘We beginnen echt niet meteen weer met rekenen en taal.’

Heb je vragen over de Corona-maatregelen en de opstart van de scholen? Raadpleeg onze FAQ.

Meer nieuws