Juffen, meesters en ondersteuners op basisscholen in Overijssel en Gelderland gaan actievoeren op 30 mei. Zij nemen het stokje over van hun collega's uit Brabant en Limburg die aanstaande vrijdag staken.
Juffen, meesters en ondersteuners op basisscholen in Overijssel en Gelderland gaan actievoeren op 30 mei. Zij nemen het stokje over van hun collega's uit Brabant en Limburg die aanstaande vrijdag staken.

Beeld: Typetank

Basisonderwijs Overijssel en Gelderland staakt op 30 mei

Leerkrachten en onderwijsondersteuners uit het basisonderwijs in Overijssel en Gelderland leggen op 30 mei het werk neer. Zij zijn daarmee de eerstvolgende groep leerkrachten die het stokje overnemen van hun collega’s uit het zuiden die aanstaande vrijdag staken.

Over het programma op 30 mei wordt nog nagedacht. Verdere updates daarover volgen op de AOb-website. Aanstaande vrijdag gaan de leraren uit de provincies Limburg en Brabant staken. Op de manifestatie in Sittard wordt dan symbolisch het stokje overgedragen aan de collega’s in Overijssel en Gelderland.

De partijen van het PO-front, waar de AOb samen met andere onderwijsbonden inzit, tekenden een jaar geleden het manifest voor minder werkdruk en meer salaris. Inmiddels ligt er een werkdrukakkoord van het PO-front met het kabinet, waardoor elke school er volgend schooljaar een substantieel bedrag bij krijgt voor werkdrukverlichting.

Meer salaris

Op het gebied van salarissen komt de regering niet tegemoet aan de eis van 900 miljoen euro. Voor het loon is slechts 270 miljoen euro beschikbaar. Het gat dichten tussen salarissen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs is belangrijk om werken in het po aantrekkelijk te maken en te voorkomen dat de huidige leraren een overstap maken naar het bedrijfsleven. Ook is het essentieel dat de instroom op pabo’s groter wordt om er voor te zorgen dat er ook in de toekomst genoeg leraren zijn om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden aan alle leerlingen.

Investeren

Om het kabinet op te roepen meer geld te investeren staakten leraren uit Utrecht, Noord-Holland, en Flevoland in maart. Zij liepen in een mars door Amsterdam. Eerder legden leerkrachten uit Noord-Nederland al het werk neer.

Meer nieuws

Stop de stress

Leerlingen moeten gewaarschuwd worden tegen het gevaar van een burn-out, vinden de initiatiefnemers van Stress op school. Ze organiseren daarom workshops. “Voel je hartslag, voel... LEES VERDER