Kritiek op positieve eindexamencijfers

Van de leerlingen in het voortgezet onderwijs is in 2016 92,7 procent geslaagd, het hoogste slagingspercentage sinds 2008. Volgens staatssecretaris Sander Dekker is dat te danken aan succesvol beleid van het ministerie. Journalistiek platform Sargasso verwijst deze conclusie naar de prullenbak.

Journalistiek platform Sargasso verwijst deze conclusie naar de prullenbak.  Sinds 2008 daalde het slagingspercentage, met een dieptepunt in 2012 van 89,8. Dat jaar introduceerde OCW nieuwe exameneisen waarbij leerlingen gemiddeld over alle vakken minimaal een 5,5 moeten halen. In 2013 volgde de eis dat slechts één van de vakken Nederlands, Engels of Wiskunde een vijf mag scoren.

Diploma cadeau

Dekker is van mening dat deze maatregelen vruchten afwerpen. Maar Sargasso toont aan dat sinds 2013 een hogere correctiewaarde (N-term) wordt toegepast, zonder dat daar een duidelijke aanleiding of onderbouwing voor is. Veel leerlingen zouden op deze manier hun diploma mogelijk cadeau hebben gekregen, aldus Sargasso. Kamerlid Paul van Meenen van D66 stelt Kamervragen over het onderwerp.

Meer nieuws